Vyhrievanie potrubia a ďalších technológií

Ohrev potrubí a ďalších technológií výhrevnými káblami je moderný a efektívny spôsob ako chrániť médium pred zamrznutím alebo udržovať určitú procesnú teplotu. Výnimočne sa stretávame s požiadavkou na zvýšenie teploty média.

Prečo vyhrievať?

Tepelná izolácia okolo potrubia nezastaví úplne únik tepla z média v potrubí, ale iba ho spomalí. Potrubie teda nezamrzne hneď, ale až po niekoľkých dňoch. Podstatou činnosti vyhrievacích káblov pri vyhrievaní potrubí a technológií je vo väčšine prípadov náhrada tepelných strát, ku ktorým dochádza v tepelnej izolácii vyhrievaných častí. viac

Výpočet tepelných strát potrubia

Aby sme mohli udržovať teplotu média v potrubí, musíme dodať rovnaké množstvo tepla, ktoré médium stráca. viac

Výpočet tepelných strát nádrží, zásobníkov a ďalších technologických zariadení

Pre výpočet tepelných strát ďalších technologických zariadení platia obdobné pravidlá ako pre potrubie. viac

Určenie typu vykurovacieho kábla

Pri použití vykurovacích káblov FLEXELEC je vhodné vychádzať z katalógu ich výrobkov. viac

Inštalácia vykurovacích káblov

Pokyny pre inštaláciu je dobré dodržiavať, pretože väčšina problémov, ktoré sa v praxi vyskytujú, je zapríčinená zlou montážou. viac

Regulácia ohrevu potrubia

Pre reguláciu vykurovacích káblov doporučujeme používať termostaty a regulátory spoločnosti EBERLE . Pre priemyselné aplikácie a predovšetkým v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu ďalej ponúkame termostaty JUMO a ZPA Ekoreg. viac


späť na: Aplikácie vykurovacích káblov