Sériové odporové vykurovacie káble FLEXFLOOR®

Sériové odporové vykurovacie kábel sú najstarším typom vykurovacieho kábla. Pre podlahové kúrenie sú využívané niekoľko desaťročí Predtým sa používali aj pre vyhrievanie potrubia a technológií, v súčasnej dobe sú tu väčšinou nahradené paralelnými vykurovacími káblami (samoregulačnými a s konštantným výkonom)

Princip činnosti: 

Princíp spočíva v odporovom drôtu alebo lanku tvorenom odporovými a medenými vodičmi, ktorý je natiahnutý v dĺžke vykurovacieho kábla. V praxi vykurovacie káble s nižšou ohmickú hodnotou tvorené lankom z odporových a medených drôtikov, káble s vyššou ohmickú hodnotou tvorí odporový drôt navinutý na kordu zo sklenených vlákien. Flexibilitu vykurovacieho kábla umožňuje vhodná elektrická izolácia Základná izolácia vykurovacieho kordu je väčšinou vyrobená zo silikónovej gumy. Výnimočne sa používa fluórpolymérová izolácie. Hlavnou požiadavkou kladeným na túto izoláciu je totiž odolnosť voči vyšším teplotám pri zachovaní elektrickej a mechanickej pevnosti

Ďalej sú tieto vykurovacie káble opatrené PVC izoláciou na bežné použitie, alebo izoláciou XLPE, ktorá je mechanicky odolnejšia a krátkodobo odoláva vyšším teplotám_ Ďalej môžu byť vykurovacie káble vybavené kovovým opletením pre mechanickú a elektrickú ochranu.

Časť sortimentu týchto káblov sa dodáva v metráži a tým my môžeme upraviť parametre vykurovacej slučky pre konkrétne použitie Vykurovacie káble KYCYR vybavené spätným medeným vodičom a tým je možné napájanie iba z jednej strany kábla. Tieto káble sa dodávajú ako hotové so studeným prívodom v sortimente dĺžok a menovitých výkonov

Tieto vykurovacie káble sa používajú predovšetkým pre podlahové kúrenie a vyhrievanie vonkajších plôch_

KY – KYCY – KYX – KYCYR – vykurovacie káble pre podlahové vykurovanie a vyhrievanie vonkajších plôch

KY - vykurovací kábel pre suché prostredie

Sériový odporový vykurovací kábel pre podlahové vykurovanie v obytných priestoroch. Vykurovací kábel je zložený z vykurovacieho elementu a je vybavený silikónovou izoláciou vonkajším termoplastovým plášťom (PVC)_ Nie je vybavený opletením, preto by nemal byť používaný v prostredí nebezpečnom ako napríklad v kúpeľniach, vo vonkajšom prostredí atď.

KYCY - vykurovací kábel pre vlhké prostredie

Sériový odporový kábel ako KYCY, naviac vybavený medeným opletením a vonkajším termoplastovým plášťom (PVC) Používa sa pre podlahové kúrenie, vyhrievanie vonkajších plôch (rampy, schody, chodníky, komunikácie), vyhrievanie podložia mraziarní Rovnako ako KY je dodávaný v metráži, firma REVOS SK je však schopná dodávať hotové vykurovacie slučky so studenými prívodmi 3 m na oboch stranách. Tento postup umožňuje dodávať slučky o akejkoľvek dĺžke, výkonu a napájacom napätí Menovitý výkon je obmedzený iba maximálnou hodnotou vo W / m. Maximálne napájacie napätie je 500 V, po dohode i vyššie

KYX - vykurovací kábel do asfaltu

Sériový odporový kábel KYX sa používa predovšetkým na vyhrievanie vonkajších plôch pre inštaláciu do živicových povrchov (asfaltu)_ Je zložený z vykurovacieho elementu tvoreného zo splietaného odporových drôtov_ Je vybavený silikónovou izoláciou, medeným opletením a vonkajším XLPE plášťom_ Tento plášť, tvorený z cross-linked PE, krátkodobo odoláva teplotám 250 ° C (po dobu cca 10 min). Rovnako ako KYCY je dodávaný v metráži, firma REVOS je však schopná dodávať hotové vykurovacie slučky so studenými prívodmi na oboch stranách. Tento postup umožňuje dodávať slučky o akejkoľvek dĺžke, výkonu a napájacom napätí_ Menovitý výkon je obmedzený iba maximálnou hodnotou vo W / m. Maximálne napájacie napätie je 500 V, po dohode i vyššie_

  KY KYCY KYX
Maximální výkon 20 W/m 25 W/m 30 W/m
Max. napájecí napětí 500 V
Topný element odporové lanko nebo odporový drát navinutý na skelném kordu
Izolace topného elementu silkonová guma
Vnitřní plášť 105°C PVC  
Opředení   měděné opletení měděné opředení
Vnější plášť   105°C PVC XLPE
Max. povolená teplota povrchu 90°C 90°C (250°C - 10 min)

Pro délku, odpor, výkon a napájecí napětí topných kabelů KY-KYCY-KYX platí následující vztah:

Vztah pro délku topného kabelu v závislosti na napětí, výkonu a odporu

kde
L je délka topné smyčky v [m],
U je napájecí napětí ve [V],
Pm je měrný výkon ve [W/m], celkový výkon P = L . Pm [W],
Rm je měrný odpor v [Ω/m], celkový odpor R = L . Rm [Ω].

Minimální délky topných smyček [m]:
  KY KYCY KYX
Odpor [Ω/m] 230 V 400 V 230 V 400 V 230 V 400 V
0.058 214 372 191 333 175 303
0.078 185 321 165 287 151 261
0.14 138 239 123 214 112 195
0.17 125 217 112 194 102 177
0.24 105 183 94 163 86 149
0.34 89 154 79 137 72 125
0.47 75 131 67 117 61 107
0.65 64 111 57 99 52 91
1.00 52 90 46 80 42 73
1.47 43 74 38 66    
1.90 38 65 34 58    
2.90 31 53 27 47    
4.00 26 45 23 40    
8.00 18.5 32 16.5 28.5    
18.00 12.5 21 11 19    

KYCYR

Sériový odporový vykurovací kábel ako KYCY so spätným medeným vodičom. Spätný vodič umožňuje vytvoriť spojením vykurovacieho elementu a spätného vodiča slepý koniec na jednej strane a vykurovací kábel napájať iba na opačnom konci. Tým sa uľahčí montáž vykurovacieho kábla. Vykurovacie káble KYCYR sa dodávajú v rade dĺžok a výkonov, továrne zakončené, so studeným prívodom 2,5 m. Používajú sa predovšetkým na podlahové kúrenie obytných a priemyselných podláh

  KYCYR
Maximální výkon 20 W/m
Napájecí napětí 230 V
Topný element odporové lanko nebo odporový drát navinutý na skelném kordu
Zpětný vodič měděné lanko 0,75 mm izolované PVC
Izolace topného elementu silikonová guma
Vnitřní plášť 105°C PVC
Opletení měděné 30 x 0,3 mm
Vnější plášť PVC
Max. povolená teplota povrchu 90 °C
Standardní typy:
KYCYR cca 10 W/m
Délka [m] Výkon [W]
13 100
14 140
15.5 206
18 180
20 160
20 285
21 210
24 240
28 280
36 360
44 430
49 480
57 560
68 660
78 780
92 920
104 1040
128 1280
155 1550
 
 
KYCYR 20 W/m
Délka [m] Výkon [W]
10 200
15 300
20 400
30 600
40 800
48 940
55 1100
75 1500
90 1800
113 2100

Aplikace
Podlahové topení
Venkovní plochy 

Reference

Dokumenty ke stažení
Katalogový list KY-KYCY
Katalogový list KYX
Katalogový list KYCYR
CE prohlášení o shodě KY-KYCY
CE prohlášení o shodě KYX
CE prohlášení o shodě KYCYR


späť na: Vykurovacie káble FLEXELEC - online katalóg