Prečo vyhrievať?

Tepelná izolácia okolo potrubia nezastaví úplne únik tepla z média v potrubí, ale iba ho spomalí. Potrubie teda nezamrzne hneď, ale až po niekoľkých dňoch. Podstatou činnosti vyhrievacích káblov pri vyhrievaní potrubí a technológií je vo väčšine prípadov náhrada tepelných strát, ku ktorým dochádza v tepelnej izolácii vyhrievaných častí.

To znamená, že je treba dodať toľko tepla, koľko uniklo do okolia. To isté je i pri udržovaní procesnej teploty média. Pokiaľ umiestnime správne zvolený vykurovací kábel, pod izoláciou zostane teplota stabilná. Len výnimočne sa teplo dodáva z dôvodu zvýšenia teploty média.V každom prípade je nutné použiť vhodnú tepelnú izoláciu. Hrúbka a kvalita izolácie ovplyvňuje inštalovaný výkon vykurovacích káblov a samozrejme prevádzkové náklady.

Vyhrievanie v priemysle

Podľa účelu vyhrievanie rozlišujeme:

  • ochrana proti mrazu a primŕzaniu
  • zamedzenie kondenzácie
  • udržovanie procesnej teploty
  • ohrev (t.j. zvyšovanie teploty média, dodanie tepla médiu)

Môžeme vyhrievať rôzne časti technológie:

  • armatúry a výmenníky
  • nádrže a zásobníky
  • dopravné cesty materiálu (napr. násypky, zvodky, redlery, dopravníky)

Vyhrievanie v občianskej sfére

  • ochrana proti mrazu (napr. vodovodné, odpadové, požiarne potrubie)
  • udržovanie teploty (napr. rozvody TUV, tuková kanalizácia).

V občianskej sfére sa stretávame s vyhrievaním potrubia ale aj armatúr prípadne nádrží a zásobníkov.


späť na: Vyhrievanie potrubia a ďalších technológií