Samoregulačné vykurovacie káble ELSR

Samoregulačné paralelné vykurovacie káble sa používajú ako protimrazová ochrana alebo udržovanie konštantnej teploty potrubia, ventilov, zásobníkov a pod. S výnimkou spojok môže byť vykurovací kábel ponorený do kvapalín. Pre použitie v agresívnom prostredí je vyrábaný kábel so špeciálnym chemicky odolným vonkajším plášťom (fluoropolymér), prevedenie "BOT".

Výroba v eltherme® -matrica je najdôležitejší aspekt kvality samoregulačných vykurovacích káblov, pre dosiahnutie najvyššieho možného vplyvu na výrobný proces si firma vyrába granulát pre matricu sama, preto je eltherm® jedným zo špičkových výrobcov samoregulačných káblov na svete. Špeciálna príprava komponentov a dlhodobé skúsenosti garantujú trvalú vysokú kvalitu.

Princíp činnosti samoregulačních vykurovacích káblov

Samoregulačné vykurovacie káble sa skladajú z dvoch paralelných napájačov usadených v zosieťovanom plastovom vykurovacom prvku, dotovanom obklopujúcimi uhlíkovými časticami. Ak sa počas činnosti zvyšuje teplota, plast expanduje pomocou molekulárnej expanzie, a vzdialenosť medzi uhlíkovými časticami sa zvyšuje. Elektrický odpor rastie a vykurovací výkon klesá. Ak sa ochladzuje, proces je opačný a výkon stúpa.

Samoregulačné vykurovacie káble menia výkon podľa okolitej teploty a dodávajú len toľko tepla, koľko je potrebné individuálne v každom bode dĺžky. Ich dĺžka môže byť ľubovoľná a je obmedzená iba maximálnym prúdom pretekajúcim napájacími vodičmi.

Samoregulačné vykurovacie káble sa nemôžu prehriať alebo spáliť, preto môžu byť použité bez termostatov a regulátorov teploty. Káble je možné skracovať pri montáži podľa potreby bez výpočtov presných dĺžok. Pre inštaláciu sa používa príslušenstvo špecifikované u jednotlivých typov káblov.

 

Princíp činnosti, rez káblom

Samoregulačné vykurovacie káble sa vyrábajú v niekoľkých modifikáciách,
vybrať si môžete pomocou tejto tabuľky:

 

Typ  Nízka
teplota
Stredná
teplota
Vysoká
teplota
Najvyššia
chem. odolnost
Použitie v
pitnej vode
Schválené
pre Ex
ELSR-N-AO        
ELSR-N-BO        
ELSR-N-BOT       
ELSR-LS-AO        
ELSR-LS-BO        
ELSR-M-AO          
ELSR-M-BO          
ELSR-M-BF        
ELSR-R-BOT        
ELSR-W-AO          
ELSR-W-BO          
ELSR-H-BOT      

V každej rade sú k dispozícii vykurovacie káble s niekoľkými rôznymi menovitými výkonmi, viď. Katalógové listy.


Prevedenie samoregulačných vykurovacích káblov je v 4 variantoch:

AO -  hliníková fólia s termoplastovým vonkajším plášťom; dostupné pre káble na nízke a stredné teploty
BO -  ochranné pocínované medené opletenie s termoplastovým vonkajším plášťom;
            dostupné pre káble na nízke a stredné teploty


BF -  ochranné opletenie s vonkajším plášťom schváleným pre použitie v pitnej vode; pre verziu ELSR-M


Príklad označenia vykurovacieho kábla:

ELSR-LS-30-2-BO – samoregulačný vykurovací kábel, odľahčená verzia, pre teploty do 80 ° C, s medeným pocínovaným opletením a vonkajším termoplastovým plášťom, určený predovšetkým pre vyhrievanie potrubia. Vykurovací výkon 30 W / m, napájacie napätie 230 V.

Jednotlivé typy samoregulačných vykurovacích káblov podrobne:


späť na: Vykurovacie kábley ELTHERM – online katalóg