Dohrievanie TUV

Otočíte kohútikom teplej vody a tečie Vám studená voda? Dohrievanie, čiže udržovanie teploty teplej úžitkovej vody v mieste spotreby, je možné zaistiť inštaláciou vykurovacieho samoregulačného kábla priamo na potrubie TUV. Toto riešenie prináša radu výhod oproti iným, ako je napríklad bežne používané spätné cirkulačné potrubie TUV spolu s čerpadlom.

 
Potrubie s cirkulačným čerpadlom   Dohrievanie s vykurovacím káblom

Výhody dohrevu TÚV

Hlavné výhody dohrevu TÚV pomocou vyhrievania potrubia v porovnaní s cirkulačným potrubím. viac

Oblasti použitia

  • Rodinné domy, pre optimálne udržanie teploty vody stačí kábel s výkonom 15 W / m
  •  Výstavba s centrálnym ohrevom teplej úžitkovej vody, ako bytové domy, kancelárie, hotely, nemocnice, domovy dôchodcov - je doporučený vykurovací kábel s výkonom 30 W / m

Používané prvky

Pre dohrev TÚV bol vyvinutý špeciálny samoregulačný vykurovací kábel viac

Inštalácia vykurovacích káblov

Montáž vykurovacích káblov na potrubie je detailne popísaná v časti Vyhrievanie potrubia a ostatných technológií.


späť na: Aplikácie vykurovacích káblov