Určenie typu vykurovacieho kábla

Pri použití vykurovacích káblov FLEXELEC je vhodné vychádzať z katalógu ich výrobkov.

Výber vhodného typu vykurovacieho kábla nieje možné urobiť vždy jednoznačne. Najskôr je nutné zvoliť konštrukčný typ kábla.

Sériové odporové vykurovacie káble

Sériové odporové vykurovacie káble sa pre vyhrievanie potrubia a ďalších technológií už nepoužívajú. Cez ich nízku cenu ich deklasuje predovšetkým nutnosť použiť rôzne ohmické hodnoty pre rôzne dĺžky potrubia. Pokiaľ nepoužijeme dvojžilový vykurovací kábel alebo vykurovací kábel so spätným vodičom ( KYCYR ) je ďalej nutné z vykurovacieho kábla urobiť slučku a tú napájať z jedného miesta. Ďalšou výraznou nevýhodou je nižšia prevádzková spoľahlivosť. V prípade prerušenia pomerne subtílneho odporového elementu prestáva fungovať celá slučka. Iba v prípade dlhých vyhrievaných potrubí je vhodné použiť robustný sériový vyhrievací kábel pre dlhé potrubia C1FS/I – C2FS/I – R3FS/I, ktorý znižuje počet napájacích miest (po 1,5 km). Tento kábel sa vyrába na objednávku pre konkrétnu aplikáciu.

Vykurovacie káble s konštantným výkonom

Vykurovacie káble s konštantným výkonom sú už káble paralelné. Tento typ je napájaný vždy z jedného miesta a je možné ho na mieste montáže skracovať na potrebnú dĺžku. Vykurovací kábel s konštantným výkonom je lacnejší v porovnaní so samoregulačným vykurovacím káblom a ľahšie sa s ním dosahuje odolnosti voči vyšším teplotám. Väčšinou ale vyžaduje reguláciu s čidlom na potrubí a pri vyhrievaní plastového potrubia je treba voliť nízky výkon ( 10 až 15 W/m ), aby nedošlo k poškodeniu potrubia. Vykurovací kábel FTP s izoláciou z PVC je určený pre nižšie teploty ( do 90°C ), predovšetkým ako ochrana potrubia proti mrazu. Vykurovacie káble rady FTSH a FTTH nachádzajú uplatnenie pri udržovaní vyšších procesných teplôt ( do 200°C ) alebo ako protimrazová ochrana parných potrubí ( impulzné potrubie ). Prevedenie FTX 10 je vďaka vonkajšiemu plášťu z XLPE vhodné pre inštaláciu do potrubia. Dvojica subtílnejších káblov FTP0 a FTS0 je navrhnutá predovšetkým pre chladiarenstvo ako ochrana proti mrazu. Vykurovacie káble s konštantným výkonom ZFE/CGE/ATEX a ZFA/CGA/ATEX majú kompletnú fluoropolymerovú izoláciu FEP, resp PFA aje ich možné použiť v prostredím s nebezpečenstvom výbuchu.

 

Samoregulačné vykurovacie káble

Samoregulačné vykurovacie káble sú tiež paralelné vykurovacie káble. K možnosti skracovania na potrebnú dĺžku a napájania z jednej strany sa pridáva schopnosť samoregulácie. Výkon tohto vykurovacieho kábla sa mení v závislosti na teplote. Vykurovací kábel tak podľa momentálnych tepelných podmienok v každom mieste dodáva iba toľko tepla, koľko je potreba, a výrazne tým šetrí elektrickú energiu. Pre prevádzku nie je teoreticky potreba ďalšej regulácie. Vďaka týmto vlastnostiam samoregulačné vykurovacie káble pre vyhrievanie potrubia najrozšírenejšie.
Pre protimrazovú ochranu sa najčastejšie používa typ
FSG alebo robustnejší FSTpriemyselné samoregulačné vykurovacie káble pre nižšie teploty (do 65 ° C). Pre udržovanie vyšších procesných teplôt (do 110 ° C) typicky v chemickom priemysle je určený typ FSV. Typ FSX vo vypnutom stave odoláva teplotám 200 ° C a tým umožňuje napríklad preplach potrubia parou.
Všetky tieto priemyselné typy samoregulačných káblov sú v prevedení s opletením a event. s vonkajším plášťom schválené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
Pre dohrev
dohřev TUV a ochranu pred Legionellou (rozsiahle objekty, nemocnice) je určený typ FSH.
Pri návrhu vyhrievania pomocou samoregulačných vykurovacích káblov je treba počítať s vyšším nábehovým prúdom a podľa neho dimenzovať napájanie. Nábehovej prúdy jednotlivých typov sú uvedené v katalógových listoch. Prevádzka samoregulačných vykurovacích káblov na hranici ich maximálnej povolenej teploty výrazne skracuje ich životnosť (kumulatívne 1000 hodín).

Vyššie spomenuté paralelné typy vykurovacích káblov (samoregulačné a s konštantným výkonom) sa vyrábajú vo viacerých výkonových variantoch a môžu byť vybavené ďalšími ochrannými vrstvami. Základné prevedenie vykurovacieho kábla môže byť pre väčšiu mechanickú odolnosť a elektrickú ochranu vybavené opletením. Jedná sa buď o pocínované medené opletenie alebo nerezové opletenie so zvýšenou chemickou odolnosťou. Ďalej môžu byť vykurovacie káble vybavené vonkajším termoplastovým plášťom (PVC) pre mechanickú a chemickú ochranu pred zlúčeninami na vodnej báze. Fluórpolymérový plášť zaisťuje teplotnú odolnosť do 200 ° C a chemickú ochranu pred zlúčeninami na uhľovodíkovej báze.
Paralelné vykurovacie káble vykazujú oveľa väčšiu prevádzkovú spoľahlivosť než káble sériové. Je to dané predovšetkým ich robustnosťou - napájacie vodiče majú väčší prierez než odporový vodič sériových káblov - káble znesú väčšie namáhanie v ťahu. V prípade, že dôjde k miestnemu poškodeniu paralelného vykurovacieho kábla, pokiaľ nie je narušený izolačný stav alebo prerušený napájací vodič, zbytok kábla funguje ďalej.
Maximálna dĺžka vykurovacieho kábla je závislá na type kábla a vychádza z prierezu napájacích vodičov kábla az jeho výkonovej hodnoty.

Tabulka odolnosti izolací topných kabelů vůči některým chemickým látkám

Sériové odporové vykurovacie káble sa pre vyhrievanie potrubia a ďalších technológií už nepoužívajú. Cez ich nízku cenu ich deklasuje predovšetkým nutnosť použiť rôzne ohmické hodnoty pre rôzne dĺžky potrubia. Pokiaľ nepoužijeme dvojžilový vykurovací kábel alebo vykurovací kábel so spätným vodičom ( KYCYR ) je ďalej nutné z vykurovacieho kábla urobiť slučku a tú napájať z jedného miesta. Ďalšou výraznou nevýhodou je nižšia prevádzková spoľahlivosť. V prípade prerušenia pomerne subtílneho odporového elementu prestáva fungovať celá slučka. Iba v prípade dlhých vyhrievaných potrubí je vhodné použiť robustný sériový vyhrievací kábel pre dlhé potrubia C1FS/I – C2FS/I – R3FS/I, ktorý znižuje počet napájacích miest (po 1,5 km). Tento kábel sa vyrába na objednávku pre konkrétnu aplikáciu.


späť na: Vyhrievanie potrubia a ďalších technológií