Služby pre energetiku

Spoločnosť REVOS, s.r.o. ponúka kompletný servis na zariadeniach v oblasti distribúcie elektrickej energie. Od bežnej údržby a testovania cez havarijné opravy všetko až po kompletnú sanáciu a údržbu elektrických rozvodní. Naša spoločnosť má vedomosti, skúsenosti a technické zariadenie k splneniu všetkých Vašich potrieb v oblasti elektrickej energie.

Transformátory

Realizujeme  komplexný servis na výkonových transformátoroch všetkých  napätí a výkonov.Od bežnej preventívnej údržby, cez odborné prehliadky a odborné skúšky / revízie/, opravy až po rekonštrukcie  transformátorov. Našimi najvätšími  zákazníkmi sú spoločnosti ČEZ, E.ON, a iné. viac

Výkonové prepínače

Spoločnosť REVOS sa  špecializuje na  na komplexný  servis výkonových prepínačov transformátorov rôznych výrobcov. Poskytujeme servisnú činnosť od bežnej  pravidelnej údržby cez opravy až po výmenu starých regulácií za regulácie nové.

Spoločnosť REVOS je tiež výhradným zástupcom pre dodávku výkonových regulácií firmy HUAMING pre východnú Európu. Ďalej zabezpečujeme servisnú činnosť výkonových regulácií pre firmu HUAMING v celej Európe. viac

Sušenie nízkou frekvenciou

V rámci údržby transformátorov realizujeme ich vysušenie pomocou nízkofrekvenčného ohrevu v súčinnosti s filtráciou alebo regeneráciou transformátorového oleja. viac

Údržba oceľových konštrukcií, vedení a rozvodní VN a VVN

Realizujeme údržbu a opravy oceľových konštrukcií podľa želania  zákazníka, od náteru až po expertné  posúdenie a projektovú  dokumentáciu. viac

Údržba porastov pod VN

Podľa  ustanovení energetického zákona č. 458/2000 Zb. a zákona č. 114/1992 Zb. o ochrane  prírody a krajiny se uskutočňuje na pozemkoch pod el. vedením orezanie a odstránenie porastov ohrozujícich  prevádzkovanie distribučnej sústavy el. energie. viac

Kontakt

Služby pre energetiku

Transformátory, výkonové prepínače

Ing. Pavel Kubát, konateľ, pavel.kubat(at)revos.cz
(+420)  602 729 088

Ing. Libor Zoufalý ml., lzoufaly(at)revos.cz
(+420) 775 115 535

Sušenie nízkou frekvenciou

Michal Sláma, trafa(at)revos.cz
(+420) 725 878 688