Regulácia vykurovacích káblov

Aby mohli byť vykurovacie káble optimálne prevádzkované, je potrebné ich spínať a regulovať pomocou vhodnej regulačnej techniky. Spoločnosť  REVOS SK používa k doplneniu  sortimentu vykurovacích káblov predovšetkým termostaty a regulátory EBERLE. Pre nasadenie v priemysle a to predovšetkým v prostredí s nebezpečím výbuchu používame termostaty a regulátory JUMO a ZPA EKOREG.

Regulácia vykurovania vonkajších plôcha žľabov

Ohrev vonkajších plôch a odvodnenie striech je vhodné spínať nielen podľa vonkajšej teploty ale aj podľa teploty vyhrievanej plochy, vlhkosti na ploche alebo v žľaboch. Tým je zaručené, že ohrev bude zapnutý len keď je to potrebné. Prístroj, ktorý slúži k tejto regulácii voláme detektor snehu a ladu. viac


späť na: Vykurovacie káble