Vyhrievanie žľabov a zvodov

Takmer každá zima nás presvedčí o tom, že sneh a ľad nie je radno podceňovať. Klimatické výkyvy prinášajú veľké množstvo snehu aj do nižších polôh. Mnohé strechy a hlavne žľaby si zo snehom a zamŕzaním nedokážu poradiť.

Prečo vyhrievať odkvapy?

V zimnom období býva problém s odvodom zrážok zo striech, kde sa hromadí sneh a najmä u nedostatočne zaizolovaných striech dochádza k roztápaniu snehu a odtekajúca voda sa hromadí v žľaboch, zvodoch a úžľabiach, kde zamŕza a vytvára problémy. viac

Potrebný výkon

Pri návrhu potrebného výkonu je nutné prihliadať k mnohým faktorom, ako napríklad rozmery, sklon a orientácia strechy, typ strešnej krytiny, spôsob odvodnenia strechy, klimatické podmienky apod. viac

Vykirovacie káble

Pre rodinné a bytové domy, kde sú kladené veľké nároky na ohybnosť a flexibilnosť systému pri montáži odporúčame použiť vykurovací kábel FTC 30. viac

Regulácia

Regulácia je nevyhnutným pomocníkom pre správnu funkciu a životnosť vykurovacieho systému a úsporu nákladov za spotrebovanú energiu. viac

Spôsoby inštalácie

Veľkou výhodou použitia vykurovacieho kábla FTC 30 je jednoduchosť montáže. viac

Aplikace
Aplikační leták

Reference

Dokumenty ke stažení
Dotazník na otápění okapů


späť na: Aplikácie vykurovacích káblov