T-Mobile, Roztyly

T-Mobile, Roztyly

Obchodno administratívny areál Roztyly II realizovaný firmou Skanska CZ a.s. Súčasné firemné sídlo spoločnosti T-mobile.

Pri realizácii stavby v lete 2003 tu naša firma riešila ochranu vonkajších plôch proti vzniku námrazy v zimnom období, ochranu odvodňovacieho systému týchto plôch proti zamrznutiu a ochranu potrubí klimatizačných jednotiek proti zamrznutiu v prípade odstávky. Rozsah celého diela spočíval v:

  • návrh riešenia,
  • dodávka materiálu,
  • prevedenie montáže
  • vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia
  • sprevádzkovanie a odovzdanie diela, zaškolenie obsluhy

Na OAA Roztyly II bol k vyhrievaniu vonkajších plôch použitý odporový vykurovací kábel KYCY v rozsahu cca 4500 m a inštalovanom výkone 110 kW. Tento kábel je inštalovaný v betónovej vrstve tvoriaci povrch vjazdovej rampy do podzemných garáží a tiež do podkladovej betónovej vrstvy vysutých lávok pre peších (sú dláždené). Pre ochranu potrubí bol zvolený samoregulačný vykurovací kábel FSG / TP 25 a je nainštalovaný v celkovej dĺžke cca 200 m s výkonom 5 kW. Súčasťou dodávky bola aj montáž napájania a dodávka rozvádzačov pre vykurovacie káble.


späť na: Vykurovacie káble - referencie


Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.