Vykurovacie šnúry FLEXCORD®

Sériový odporový vykurovací kábel je najstarším typom vyhrievania kábla. Pre podlahové kúrenie sú využívané niekoľko desaťročí. Predtým sa používali aj pre vyhrievania potrubia a technológií, v súčasnej dobe sú väčšinou tu nahradené paralelnými vykurovacími káblami (samoregulačné a s konštantným výkonom).

Princíp činnosti

Princíp spočíva v odporovom drôte alebo lanku tvorenom odporovými a medenými vodičmi, ktorý je natiahnutý v dĺžke vyhrievania kábla. V praxi vykurovacie káble s nižšou ohmickú hodnotou tvorené lankom z odporových a medených drôtikov, káble s vyššou ohmickú hodnotou tvorí odporový drôt navinutý na korde zo sklenených vlákien. Flexibilitu vyhrievania kábla umožňuje vhodná elektrická izolácia. Základná izolácia vyhrievania kordu je väčšinou vyrobená zo silikónovej gumy. Výnimočne sa používa fluórpolymérový izolácie. Hlavnou požiadavkou kladenou na túto izoláciu je totiž odolnosť voči vyšším teplotám pri zachovaní elektrickej a mechanickej pevnosti.

Základným polotovarom vykurovacieho kábla býva vykurovacia šnúra C1S. Jedná sa o vykurovací kord vybavený izoláciou zo silikónovej gumy. Samostatná vykurovacia šnúra nachádza uplatnenie vo výrobkoch pre domácnosť a chladiarenstvo. Ďalšie izolačné vrstvy sú ovplyvnené použitím konkrétneho typu vyhrievania kábla. Vykurovací kábel pre podlahové vykurovanie je ďalej tvorený termoplastovou izoláciou (KY). Ďalej môže byť vybavený medeným opletením a vonkajším termoplastovým plášťom (KYCY). Vykurovacie káble sa dodávajú buď v metráži alebo zakončené a pripravené pre konkrétnu aplikáciu.

K prvej skupine patria predovšetkým káble pre podlahové kúrenie, vyhrievanie vonkajších plôch, vyhrievanie podložia mraziarní atď. Aj tieto však môžu byť z výroby zakončené a vybavené studeným prívodom a ďalej spätným medeným vodičom umožňujúce napájanie vykurovacieho kábla len z jednej strany (KYCYR).

Do druhej skupiny patria rôzne vykurovacie káble a vykurovacie pásky určené pre domáce spotrebiče (sušiaky, jogurtovače, vyhrievanie akvárií atď.), pre chladiarenstvo (vyhrievanie odvodnenia mraziacich jednotiek, rámov dverí, vitrín a i.) alebo napríklad antikondenzačný ohrievač elektromotorov.

C1P – C1S – C1F – vykurovacie šnúry

Vykurovacie šnúry nájdu uplatnenie predovšetkým v domácnosti, chladiarenstve a na niektorých strojoch, kde je potrebná buď protimrazová ochrana alebo udržovanie teploty. Ďalej slúžia vykurovacia šnúra ako polotovar pre výrobu vykurovacích káblov rady CP a CS. Šnúry sú dodávané v metráži.


Vykurovacie šnúry sa vyrábajú v týchto modifikáciách:

C1P - vykurovacia šnúra s PVC izoláciou
C1P / T - vykurovacia šnúra C1P s medeným pocínovaným opletením, ktoré slúži ako mechanická ochrana a uzemnenie
C1P / I - vykurovacia šnúra C1P s nerezovým opletením, ktoré slúži ako mechanická ochrana a uzemnenie
C1S - vykurovacia šnúra so silikónovou izoláciou
C1S / T - vykurovacia šnúra C1S s medeným pocínovaným opletením, ktoré slúži ako mechanická ochrana a uzemnenie
C1S / I - vykurovacia šnúra C1S s nerezovým opletením, ktoré slúži ako mechanická ochrana a uzemnenie
C1F - vykurovacia šnúra sa fluórpolymérový izoláciou
C1F / T - vykurovacia šnúra C1F s medeným pocínovaným opletením, ktoré slúži ako mechanická ochrana a uzemnenie
C1F / I - vykurovacia šnúra C1F s nerezovým opletením, ktoré slúži ako mechanická ochrana a uzemnenie

  C1P C1S C1F
Odpor do 5000 W/m
Tolerancia odporu ± 10 %
Maximálny výkon 15 W/m 30 W/m
Max. napájacie napätie 600 V
Priemer šnúry od 2,0 mm do 3,0 mm od 2,4 mm do 3,5 mm od 1,7 mm do 2,1 mm
Priemer šnúry s opletením od 2,3 mm do 3,3 mm od 2,7 mm do 3,8 mm od 2,0 mm do 2,4 mm
Tolerancia priemeru +0,2 / -0,1 mm
Kostra pre ovíjanie sklený kord Ć 0,7 mm alebo Ć 1,1 mm
Vykurovací element odporový drôt Cu-Ni alebo Ni-Cr
Izolácia vykurovacieho elementu PVC silikonová guma fluoropolymer
Max. teplota povrchu káblu 90 °C 200 °C
Min. teplota povrchu káblu -30 °C -70 °C

Aplikácie

Referencie

Dokumenty k stiahnutiu
katalogový list C1P – C1S – C1F
CE prohlášení o shodě C1P
CE prohlášení o shodě C1S
CE prohlášení o shodě C1F


späť na: Vykurovacie káble FLEXELEC - online katalóg