Použitie v chladiarenstve

Vykurovacie káble nachádzajú veľa možnosti využitia v oblasti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel. Vo výrobnom sortimente spoločnosti FLEXELEC je týmto aplikáciám venovaná veľká pozornosť, vzhľadom k veľmi náročným podmienkam prevádzky a prísnym požiadavkám na kvalitu, minimálnu energetickú náročnosť a životné prostredie

Tepelné čerpadlá

Najnovšie trendy v oblasti vykurovania objektov uprednostňujú ekologické zdroje tepla, a medzi nimi aj tepelné čerpadlá. Veľmi často je nutné inštalovať výmenník tepelného čerpadla aj s kompresorom do vonkajšieho prostredia. V zimných podmienkach je potom nutné zabezpečiť z technologických dôvodov zvýšenia teploty kľukovej skrine kompresora (pomocou vykurovacieho pásku FCH) a vyhrievania vane a odvodňovacieho potrubia pod výparníkom. viac

Mraziace boxy

Vzhľadom k trvalým teplotám pod úrovňou mrazu v mraziacom boxe je nutné použitie vykurovacích káblov na rôzne aplikácie: ochrana podložia boxov, vyhrievania zárubní dverí, vyhrievania odvodňovacích potrubí o iné. viac

Chladiace a mraziace pulty a vitríny

Obvyklým problémom u týchto zariadení býva kondenzácia vlhkosti na chladných presklených plochách a zamŕzanie odvodňovacích potrubí. viac

Servisné práce v chladiarenstve - živnostenské chladenie

Pravidelný servis chladiacich agregátov včas odhalí poruchy zariadenia a môže významne predĺžiť životnosť všetkých komponentov. viac


späť na: Aplikácie vykurovacích káblov