Výpočet tepelných strát nádrží, zásobníkov a ďalších technologických zariadení

Pre výpočet tepelných strát ďalších technologických zariadení platia obdobné pravidlá ako pre potrubie.

Vo väčšine prípadov sa pokrývajú straty tepelnej izolácie zariadenia. Tieto straty je treba kompenzovať vyhrievaním. Pre výpočet tepelnej straty izolovanej rovinnej plochy platí nasledujúci vzťah:


Výpočet tepelných ztrát nádrží, zásobníků a dalších technologických zařízení - vzorec

Výpočet tepelných ztrát nádrží, zásobníků a dalších technologických zařízení - řez

kde
Q – je tepelná strata rovinnej plochy pre 1 m2 vo [W/m2],
λ – je súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie v [W/m.K],
d – hrúbka izolácie v [m],
tm – teplota média vo vnútri zariadenia (žiadaná teplota) v [°C],
to – teplota okolia v [°C].

Výpočet sa spracuje pre celý ochladzovaný plášť zariadenia. Vyhrievanie sa však realizuje väčšinou iba v spodnej časti, napríklad do výšky minimálnej hladiny. Sem je treba sústrediť všetok vypočítaný výkon. Vzhľadom k tomu, že nádrže, zásobníky a iné technologické zariadenia majú rôzne rebrá, výstuhy, príruby vstupov a výstupov, nosné konštrukcie, je nutné hodnotu tepelných strát vypočítaných pomocou predchádzajúceho vzťahu zvýšiť násobením konštantou v rozsahu 1,5 až 3 podľa skutočného prevedenia zariadenia.


späť na: Vyhrievanie potrubia a ďalších technológií