Vykurovacie káble pre odvodnenia FLEXDRAIN®

Ďalším z výrobkov vyrábaných z vykurovacích šnúr vykurovacie káble pre odvodnenia používané v chladiarenstve, klimatizáciách a v tepelných čerpadlách.

V chladiarňach a mraziarňach sa po určitej dobe vytvorí na rebrách chladiacich jednotiek ľad a je potrebné vykonať odmrazenie. Počas odmrazenia sa ľad rozpustí a voda sa zbiera v zberných vaniach (zberačoch) a odvádza odvodňovacím potrubím. Tieto potrubia sa niekoľko metrov vedú v chladnom priestore a voda v ňom môže znova zamrznúť.

Aby sa predišlo týmto problémom, je možné do zberačov a do odvodňovacieho potrubia vložiť vykurovacie káble radu CSC, CSC2 alebo CSC2K.

CSC – CSC/T – CSC/I – vykurovacie káble pre odvodňovacie potrubia

Ohrievače CSC, CSC / T a CSC / I sú navrhnuté pre umiestnenie vo vnútri odvodňovacieho potrubia slúžiaceho pri odmrazovania chladiaceho zariadenia v mraziacich boxoch. Sú v prevádzke iba počas odmrazovacích cyklov. viac

CSC – CSC/T – CSC/I – vykurovacie káble pre odvodňovacie potrubia

CSC2 – vykurovacie káble pre odvodňovacie potrubia

Ohrievač CSC2 je tvorený vykurovacím káblom so studeným prívodom z jednej strany plne integrovaným s vykurovacou časťou. Začiatok studeného prívodu je označený značkou na kábli. Slepý koniec je izolovaný vulkanizovanou silikónovou tvarovkou. Kábel je vybavený dvojitou silikónovou izoláciou, preto odoláva teplotám -70 ° C až 200 ° C. viac

CSC2 – vykurovacie káble pre odvodňovacie potrubia

CSC2K – vykurovacie káble pre odvodnenie so zabudovaným termostatom

Vykurovací kábel CSC2K vychádza z typu CSC2, je naviac vybavený zabudovaným termostatom na slepom konci vykurovacieho kábla. Ohrievač je navrhnutý pre umiestnenie v zberných vaniach tepelných čerpadiel a v mraziacich boxoch. Zabudovaný termostat spína ohrev podľa okolitej teploty a ohrievač tak môže fungovať nezávisle na ostatných zariadeniach. viac

CSC2K – vykurovacie káble pre odvodnenie so zabudovaným termostatom


späť na: Vykurovacie káble FLEXELEC - online katalóg