História a profil spoločnosti

Firma REVOS, s.r.o. bola založená v roku 1993 s cieľom poskytovať zákazníkom služby v oblasti údržby transformátorov, výkonových prepínačov a ostatného príslušenstva transformátorov na českom a slovenskom trhu.

Vlastná činnosť spoločnosti bola zahájená začiatkom roku 1994 realizáciou prvých zákaziek, výberom a budovaním skupiny pracovníkov s dostatočnou kvalifikáciou a vzdelaním v danom obore. Koncom roku 1994 už mala spoločnosť obrat 4 mil. a zamestnávala 5 THP a 7 DP.

Náplňou práce spoločníkov nebola len realizácia konkrétnych zákaziek, ale tiež hľadanie nových smerov činnosti spoločnosti.

Od nasledujúceho roku spoločnosť REVOS, s.r.o. rozšírila svoju obchodnú činnosť o oblasť ohrevu pomocou vykurovacích káblov a od roku 1996 sa stala výhradný zástupcom a dovozcom výrobkov francúzskej firmy FLEXELEC, ktorá sa špecializuje na výrobu a distribúciu flexibilných vykurovacích elementov.

FLEXELEC je dnes členom Skupiny OMERIN, koncernu vyrábajúcom široký sortiment špeciálnych káblov a súvisiacich produktov

Súčasne spoločnosť REVOS,s.r.o nadviazala na predchádzajúce skúsenosti nových spolupracovníkov a začala rozvíjať aktivity v oblasti systémov riadenia a MaR pre teplárenstvo, riadenie budov apod.

V roku 1996 zamestnávala spoločnosť REVOS, s.r.o. už 18 pracovníkov, pričom kvalita našich zamestnancov je jednou z najväčších predností, ktorou môžeme súťažiť s konkurenciou ( viz ľudské zdroje ). Niektorí zamestnanci majú celoživotné skúsenosti v oblasti revízií transformátorov a výkonových prepínačov. Z tohoto dôvodu môžeme poskytovať našim zákazníkom vysoko kvalitné služby, založené práve na odbornosti a dlhoročných skúsenostiach našich zamestnancov.

Firma REVOS, s.r.o. je od roku 2004 tvorená 2 sekciami. Sekciou Služby pre energetiku a sekciou Tepelná technika.

Spoločnosť REVOS, s.r.o. je inžiniersko-montážnou firmou, ktorá pracuje prevažne v teréne a poskytuje služby zákazníkom v mieste ich pôsobenia. Za týmto účelom je vybavená zodpovedajúcou dopravnou technikou, montážnymi a technologickými vozidlami i profesionálnym náradím, čím je zamestnancom umožnené dosiahnuť maximálnu pružnosti v rýchlom plnení požiadaviek zákazníkov našej spoločnosti, pri paralelnom skrátení doby odstávky a znižovania nákladov klientov, súvisiacich s manipuláciou a prepravou zariadení.

Za viac ako 17 rokov pôsobenia na trhu si spoločnosť REVOS, s.r.o. vytvorila dobré meno nielen u svojich zákazníkov, ale aj u firiem spolupracujúcich na realizácii niektorých väčších zákaziek.

S rozširujúcou sa pôsobnosťou spoločnosti priamo súvisí aj nárast pracovníkov, ktorý v súčasnosti presahuje 25 stálych zamestnancov a za zmienku stojí tiež spolupráca s radou externistov.


späť na: O spoločnosti

Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.