Meranie a regulácia

Od toho istého roku sa tiež venujeme systémom riadenia a MaR v oblasti tepelnej techniky, riadenia budov a riadenia centrálneho zásobovania teplom.

Spoločnosť REVOS, s.r.o. sa taktiež od roku1996 zaoberá realizáciou systémov riadenia a MaR (meranie a regulácia) v oblasti tepelnej techniky, riadenia budov, riadenia centrálneho zásobovania teplom miest, reguláciou kotolní, výmenníkových staníc, jednotiek VZT apod. Už pomerne dlhú dobu sa tiež venujeme riadeniu alternatívnych zdrojov tepla, ako sú tepelné čerpadlá, zdroje na spaľovanie biomasy, solárne kolektory, zemné kolektory apod.

Využívame dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov, ktoré siahajú až na začiatok 90. rokov. Máme skúsenosti s mnohými riadiacimi systémami navrhnutými pre reguláciu budov a tepelných zdrojov, ukázalo sa ale, že možnosti a spoľahlivosť týchto špecializovaných riadiacich systémov niesú vždy na požadovanej úrovni. Tieto riadiace systémy sú niekedy až príliš predurčené a naprogramované pre konkrétne úlohy a pokiaľ tomu technológia neodpovedá, alebo má zákazník širšie požiadavky, bývajú tieto systémy v koncoch. Naviac výkonovo a spoľahlivosťou sú navrhnuté na samý okraj madz požiadaviek na riadenie budov. Priemyselné systémy veľakrát poskytujú moderné technológie, ktoré v riadení budov neboli doposiaľ použité. Programovacie možnosti sú veľmi široké, je možné pripojovať veľa komunikačných protokolov a rozhraní. Spoľahlivosť a výpočetný výkon je podstatne vyšší.

br logo

Splnenie všetkých týchto požiadaviek sme našli u rakúskej firmy Bernecker & Rainer. Zakladatelia spoločnosti Erwin Bernecker a Josef Rainer ukázali svojho priekopníckeho ducha a silné ambície, vďaka ktorým dosiahli niečo úžasné v priemyselnej automatizácii. Obchodný duch a jasná vízia budúcnosti umožnili B & R vyrásť počas štvrť storočia na silnú medzinárodnú spoločnosť. B & R sa stala priemyselným lídrom v inováciách vďaka dobrému citu k trhovému vývoju a trendom a tiež silnej túžbe ponúkať svojim zákazníkom high-tech riešenia. B & R neustále pokračuje vo svojom raste a upevňuje svoju vedúcu pozíciu na medzinárodnom trhu.

MaR pre CZT

od začiatku 90. rokov sa naši pracovníci zúčastnili budovania systémov riadenia centrálneho zásobovania teplom (CZT) v mnohých mestách ČR. viac

MaR pre budovy a areály

Riadenie budov prechádza v posledných rokoch dramatickými zmenami. Tieto zmeny sú na jednej strane dané požiadavkou na nízke prevádzkové náklady objektov, a to predovšetkým z pohľadu spotreby energií, a tiež prerastaním informačných a komunikačných technológií do bežného života. viac

MaR pre alternatívne zdroje energie

Ochrana životného prostredia nás núti hľadať šetrnejšie zdroje energie a v riadení budov sa tým zvyšujú požiadavky na správne a ekonomické využívanie nových alternatívnych zdrojov. viac


späť na: Tepelná technika


Kontakt

Tepelná technika

Vykurovacie káble

Juraj Kunetka, konateľ, kunetka(at)revossk.sk
(+421) 907 422 808 

Objednávky vykurovacích káblov

Juraj Kunetka, kunetka(at)revossk.sk
(+421) 907 422 808