Jadrová elektráreň Temelín

Jadrová elektráreň Temelín

Firma REVOS tu ako dodávateľ pre firmu ŠKODA PRAHA, a.s. na prelome rokov 2003 a 2004 realizovala vyhrievanie technologických potrubí na potrubných mostoch ako ochranu pred zamŕzaním a udržovaním procesných teplôt. Rozsah našich činností:

  • návrh riešenia,
  • spracovanie projektovej dokumentácie v spolupráci so Škoda Praha,
  • dodávka materiálu,
  • montáž,
  • sprevádzkovanie a odovzdanie diela

Investor požadoval pro otápění použít samoregulační topné kabely s monitorovacím vodičem nebo vodiči pro signalizaci bezchybné činnosti systému otápění. Monitorovací systém návrh a realizaci díla poměrně zkomplikoval. Pro splnění všech požadavků byly použity samoregulační topné kabely firmy R-SCC. Ve velmi krátké časové lhůtě a ztížených povětrnostních podmínkách zde bylo instalováno cca 2900 m kabelů řady 2700, 3000 m řady 2300 a 150 m řady 2000 s celkovým instalovaným výkonem 122 kW.


späť na: Vykurovacie káble - referencie


Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.