Vykurovacie káble

Sekcia Tepelná technika našej spoločnosti sa už od roku 1996 zaoberá vykurovacími káblami. Sme výhradnými zástupcami spoločnosti FLEXELEC zo Skupiny OMERIN pre ČR a SR. V oblasti vykurovacích káblov poskytujeme komplexné služby.

Od roku 2012 spolupracujeme s nemeckou firmou ELTHERM, výrobcom vykurovacích káblov a príslušenstva, ktorá doplnila našu ponuku o ďalšie zaujímavé produkty. 

Firma FLEXELEC a ELTHERM vyrába široký sortiment vykurovacích káblov a flexibilných vykurovacích prvkov, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach. Tieto stránky prinášajú okrem katalógov týchto prvkov aj prierez aplikačnými možnosťami. Vykurovacie káble sa uplatňujú:

  • v stavebníctve - podlahové kúrenie, vyhrievanie vonkajších plôch, vyhrievanie žľabov, vyhrievanie potrubia,
  • v priemysle - vyhrievanie potrubia a ďalších technológií,
  • podstatná časť sortimentu je určená pre chladiarenstvo - vyhrievanie odvodnenia jednotiek, ochrana kompresorov, potrubí, vitrín, podložia mraziarní, atď.,
  • špeciálne vykurovacie prvky sú schopné riešiť vysokoteplotné, plošné a iné ohrevy, predovšetkým v priemysle. Pozadu nezostávajú ani domácnosti. Vykurovacie káble sa používajú napríklad k vykurovaniu akvárií a terárií.

Flexibilné vykurovacie prvky sa používajú predovšetkým z týchto dôvodov:

  • Prispôsobivosť k väčšine rôznych tvarov vyhrievaných telies, a tým i maximálna tepelná účinnosť.
  • Jednoduchá inštalácia umožňujúca rýchle prevedenie potrebných prác i v ťažko prístupných miestach.
  • Výborný pomer výkon / cena robí z flexibilných vykurovacích prvkov najekonomickejšie riešenie vyhrievania.

 

Aplikácie vykurovacích káblov

Prinášame Vám prehľad najčastejšieho použitia vykurovacích káblov ako v priemysle, tak aj v občianskej sfére. Okrem týchto aplikácií je veľa ďalších miest, kde vykurovacie káble a flexibilné vykurovacie prvky efektívne pomôžu. Tipy nájdete v online katalógu alebo nás neváhajte kontaktovať viac

Regulácia vykurovacích káblov

Aby mohli byť vykurovacie káble optimálne prevádzkované, je potrebné ich spínať a regulovať pomocou vhodnej regulačnej techniky. Spoločnosť  REVOS SK používa k doplneniu  sortimentu vykurovacích káblov predovšetkým termostaty a regulátory EBERLE. Pre nasadenie v priemysle a to predovšetkým v prostredí s nebezpečím výbuchu používame termostaty a regulátory JUMO a ZPA EKOREG. viac


späť na: Tepelná technika