Aplikácie vykurovacích káblov

Prinášame Vám prehľad najčastejšieho použitia vykurovacích káblov ako v priemysle, tak aj v občianskej sfére. Okrem týchto aplikácií je veľa ďalších miest, kde vykurovacie káble a flexibilné vykurovacie prvky efektívne pomôžu. Tipy nájdete v online katalógu alebo nás neváhajte kontaktovať

Vyhrievanie potrubia a ďalších technológií

Ohrev potrubí a ďalších technológií výhrevnými káblami je moderný a efektívny spôsob ako chrániť médium pred zamrznutím alebo udržovať určitú procesnú teplotu. Výnimočne sa stretávame s požiadavkou na zvýšenie teploty média. viac

Podlahové kúrenie

Elegantný spôsob, ako vykurovať dom či byt a pritom sa neobmedzovať rozvodmi vykurovacieho média a radiátormi. Je možné vybrať z troch spôsobov inštalácie. viac

Vyhrievanie vonkajších plôch

Eliminujte nebezpečí vzniku námrazy a hromadění sněhu, předejděte tak škodám na zdraví a na majetku! 

Instalace systému elektrického kabelového otápění je spolehlivým a trvalým řešením v boji proti námraze a při odklízení sněhu z chodníků, schodišť, teras, příjezdových cest a parkovišť, i ze všech ostatních venkovních ploch. Nabízíme Vám propracovaný a vyzkoušený systém pro ochranu venkovních ploch před ledem a sněhem, jehož základem je široký sortiment topných prvků společnosti FLEXELEC. viac

Vyhrievanie žľabov a zvodov

Takmer každá zima nás presvedčí o tom, že sneh a ľad nie je radno podceňovať. Klimatické výkyvy prinášajú veľké množstvo snehu aj do nižších polôh. Mnohé strechy a hlavne žľaby si zo snehom a zamŕzaním nedokážu poradiť. viac

Použitie v chladiarenstve

Vykurovacie káble nachádzajú veľa možnosti využitia v oblasti chladiacich a mraziacich zariadení a tepelných čerpadiel. Vo výrobnom sortimente spoločnosti FLEXELEC je týmto aplikáciám venovaná veľká pozornosť, vzhľadom k veľmi náročným podmienkam prevádzky a prísnym požiadavkám na kvalitu, minimálnu energetickú náročnosť a životné prostredie viac

Dohrievanie TUV

Otočíte kohútikom teplej vody a tečie Vám studená voda? Dohrievanie, čiže udržovanie teploty teplej úžitkovej vody v mieste spotreby, je možné zaistiť inštaláciou vykurovacieho samoregulačného kábla priamo na potrubie TUV. Toto riešenie prináša radu výhod oproti iným, ako je napríklad bežne používané spätné cirkulačné potrubie TUV spolu s čerpadlom.

 viac
 
Potrubie s cirkulačným čerpadlom   Dohrievanie s vykurovacím káblom


späť na: Vykurovacie káble