Vykurovacie káble s konštantným výkonom ELP

Veľkou výhodou vykurovacích káblov s konštantným výkonom je ich ľahká a rýchla montáž, napr. na potrubia, kedy môže  byť kábel skracovaný na ľubovoľnú dĺžku, okrem toho je kábel napájaný iba z jednej strany. Konštantný vykurovací výkon [W / m] uľahčuje návrh inštalácie vykurovacieho systému, a to vrátane požadovaného istenia. 

Princíp činnosti:

Vykurovací kábel s konštantným výkonom je v podstate rad rovnakých odporov R zapojených paralelne, čo umožňuje rovnaký výkon každej tejto sekcie. Tieto odpory sú vyrobené z odporového drôtu omotaného okolo izolovaných napájacích vodičov, s ktorými sú vodivo spojené v každom kontaktnom bode.

Sekcie medzi 2 susednými kontaktnými body sú označené ako vykurovacia zóna. Preto tento kábel môže vykurovať len v mieste medzi 2 kontaktnými bodmi, ako ukazuje nasledujúci obrázok:


 

Vykurovacie káble s konštantným výkonom sú zabezpečené izoláciou:
typ ELP/Si - izoláciou zo silikónovej gumy,
typ ELP/Si-F - vnútornou silikónovou izoláciou a vonkajšou fluórpolymérovou izoláciou (Teflon),
typ ELP/PFA - izolácia PFA (vysoká tepelná a chemická odolnosť)

Z použitého izolačného materiálu vyplývajú vlastnosti vykurovacieho kábla. Silikónová a fluórpolymérová izolácia odoláva teplotám do 200 ° C. Fluórpolymérová izolácia má navyše výbornú mechanickú odolnosť a odolnosť voči chemickým vplyvom.

Vykurovacie káble s konštantným výkonom sú charakterizované výkonom daným na jednotku dĺžky [W / m]. Ich dĺžka môže byť ľubovoľná a je obmedzená iba maximálnym prúdom pretekajúcim napájacími vodičmi. Káble je možné skracovať pri montáži podľa potreby bez výpočtov presných dĺžok. Káble sú napájané z jednej strany, druhý koniec je slepo zakončený. Pre inštaláciu sa používa príslušenstvo špecifikované u jednotlivých typov káblov. Napájanie vykurovacích káblov je spínané termostatom alebo regulátorom podľa teploty potrubia, technológie alebo priestoru.
 

Vykurovacie káble s konštantným výkonom sa vyrábajú v niekoľkých modifikáciách.
Princíp značenie káblov je nasledujúci:

ELP/Si x BO 230 - vykurovací kábel s medeným pocínovaným opletením a silikónovou izoláciou vrátane vonkajšieho plášťa
ELP/Si F x BOT - vykurovací kábel s ochranným opletením meď / zinok, silikónovou vnútornou izoláciou a vonkajším fluoropolymerovým plášťom
ELP/PFA x BOT - vykurovací kábel s medeným poniklovaným ochranným opletením, vnútorná izolácia PFA, vonkajší plášť PFA, tento plášť zabezpečuje mechanickú, tepelnú a chemickú ochranu, je možné použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

V každej rade sú k dispozícii vykurovacie káble s niekoľkými rôznymi menovitými výkonmi (písmeno x).

Príklad označenia vykurovacieho kábla:

ELP/Si 30 BO 230 -vykurovací kábel s konštantným výkonom so silikónovou izoláciou, medeným pocínovaným opletením a vonkajším silikónovým plášťom určený pre priemyselné aplikácie. Vykurovací výkon 30 W / m.

Štandardné napájacie napätie vykurovacích káblov s konštantným výkonom je 230 V, na želanie aj iné, 120 V alebo 400 V.


späť na: Vykurovacie kábley ELTHERM – online katalóg