Hotové vykurovacie káble FLEXUNIT®

Jedným z výrobkov vyrábaných z vykurovacích šnúr zakončené jednožilové vykurovacie káble. Studený prívod možno k vykurovacej časti pripojiť niekoľkými spôsobmi.

CP – CP1 – CS – CS1 – CS2 – hotové vykurovacie káble

Vykurovacie káble vychádzajú z vykurovacích šnúr C1P - C1S. Dodávajú sa zakončené z výroby v štandardných alebo požadovaných dĺžkach, výkonoch a napájacích napätiach. Vykurovacie káble nachádzajú uplatnenie predovšetkým v domácnosti, chladiarenstve a na niektorých strojoch, kde je potrebná buď protimrazová ochrana alebo udržovanie teploty. viac

TUY – vyhrievané hadice

Flexibilné vyhrievané hadice sa používajú ako spoje medzi pevnými a pohybujúcimi sa časťami strojov, kde je nevyhnutné udržiavať konštantnú teplotu. viac


späť na: Vykurovacie káble FLEXELEC - online katalóg