Vykurovacie tkaniny FLEXMAT®

Vykurovacie tkaniny FLEXMAT® sa používajú k plošným ohrevom rôznych zariadení. Tam kde je potrebný vyšší výkon a vysoké procesné teploty sa používajú silikónové vykurovacie tkaniny. Hliníkové vykurovacej fólie sa používajú pri nižších požadovaných výkonoch a teplotách predovšetkým ako protizámrazová opatrenia. Hlavné uplatnenie nachádzajú pri sériovej výrobe v chladiarenstve

T – TA – TV – silikónové vykurovacie tkaniny

Vykurovací element je tvorený odporovým drôtom Ni-Cr alebo Cu-Ni ovinutým na sklenej kordu. Tento vykurovací prvok je vložený medzi dve silikónom impregnované sklené tkaniny. Výsledkom je robustná a ohybná vykurovacia tkanina. viac

A – hliníkové vykurovacie fólie

Vykurovací element je tvorený vykurovacím káblom s PVC alebo silikónovou izoláciou. Tento kábel je umiestnený medzi dvoma hliníkovými fóliami. Hliníková vykurovacia fólia sa vyrába na objednávku. Rozmery a ostatné parametre tkaniny sa navrhujú podľa špecifických požiadaviek objednávky. Jedna strana fólie môže byť samolepiaca. viac


späť na: Vykurovacie káble FLEXELEC - online katalóg