Regulácia

Regulácia je nevyhnutným pomocníkom pre správnu funkciu a životnosť vykurovacieho systému a úsporu nákladov za spotrebovanú energiu.

EM 524 89

Najvhodnejší prvok regulácie vyhrievania odkvapov, zvodov, úžľabí a vpustí je automatický regulátor EM 524 89 od firmy EBERLE. Tento regulátor s pomocou snímača vlhkosti (ESD 524 003) a snímača teploty (TFD 524 004) zabezpečí spínanie vykurovacích prvkov iba v prípade, ak sú splnené obe tieto podmienky súčasne, čím šetrí 80% spotreby energie.

Samotný regulátor sa umiestňuje na DIN lištu do rozvádzača a spína prúd 10 A.
Snímače sa umiestňujú na najtienejšiu časť objektu (väčšinou sa jedná o severnú stranu) z toho dôvodu, aby sa snímali najdlhšie trvajúce nepriaznivé podmienky a žľaby na tejto strane boli dostatočne chránené proti zamrznutiu. Pričom čidlo vlhkosti sa umiestni priamo do odkvapu blízko zvodu, kde sa vlhkosť drží najdlhšie, a teplotný snímač sa umiestni na zatienenú časť fasády.

DTR

Jedná sa dvojitý termostat, ktorý možno nastavovať v rozmedzí -20 ° C až + 35 ° C. Najčastejšie sa však nastavuje hodnota od -3 ° C do +5 ° C, kde sa vychádza z faktu, že u chladnej strechy dochádza k roztápaniu snehu pri teplotách okolo bodu mrazu. Tento termostat je zabudovaný do krabice s krytím IP 65 a umiestňuje sa väčšinou pri napájanom konci na fasáde. Tento termostat spína až 16 A a je možné ho kombinovať s ručným alebo časovým ovládaním.


späť na: Vyhrievanie žľabov a zvodov