Prečo vyhrievať odkvapy?

V zimnom období býva problém s odvodom zrážok zo striech, kde sa hromadí sneh a najmä u nedostatočne zaizolovaných striech dochádza k roztápaniu snehu a odtekajúca voda sa hromadí v žľaboch, zvodoch a úžľabiach, kde zamŕza a vytvára problémy.

 

Sprievodnými javmi bývajú:

  • cencúle ohrozujúce okoloidúcich,
  • devastácie žľabov a zvodov roztrhnutím alebo strhnutím,
  • postupné hromadenie ľadu na okrajoch striech a zatekanie vody pod krytinu a následne do vnútorných priestorov alebo fasád,
  • odstraňovanie nahromadeného ľadu je nebezpečné a finančne nákladné.

Následné opravy žľabov, zvodov, omietok, krytiny a následkov zranenia sú mnohokrát vyššie než náklady na vyhrievania.

Vyhrievané sa vykonáva pomocou elektrických vykurovacích káblov, ktoré spoločne s inštalačnými prvkami a reguláciou tvoria vykurovací systém. Inštalujú sa predovšetkým tam, kde sa hromadí voda topiaceho sa snehu ako sú napr žľaby, zvody, úžľabia, vpuste, okraje striech apod.


späť na: Vyhrievanie žľabov a zvodov