Potrebný výkon

Pri návrhu potrebného výkonu je nutné prihliadať k mnohým faktorom, ako napríklad rozmery, sklon a orientácia strechy, typ strešnej krytiny, spôsob odvodnenia strechy, klimatické podmienky apod.

Zjednodušene možno povedať, že u bežných, dostatočne tepelne izolovaných objektov (tzv. studené strechy) s podstrešným žľabom dochádza k roztápaniu snehu na streche až pri teplotách okolo bodu mrazu. Pre bežné žľaby s rozvinutým plášťom 33 cm sa používa výkon okolo 30 W / m žľabu i zvodu. U nedostatočne tepelne izolovaných strešných konštrukcií (tzv. teplé strechy) dochádza vplyvom tepla prenikajúceho strešným plášťom k roztápaniu snehu i pri teplotách hlboko pod bodom mrazu. Z toho dôvodu je nutné použiť vyšší inštalovaný výkon. Obvykle sa používa výkon 40 - 60W / m.

V niektorých prípadoch je potreba vyhrievať aj úžľabia, v ktorých dochádza k hromadeniu snehu a ľadu. V drsných klimatických podmienkach, pri abnormálnych zimách dochádza aj k hromadeniu snehu a ľadu na okrajoch striech. Žľaby sú potom zavalené snehom, topiacej voda preteká cez okraj žľabu a vytvára cencúle. V týchto prípadoch je potrebné pristúpiť k vyhrievania okrajov striech. Väčšinou sa ohrieva pruh pod zachytávačmi snehu. Potrebný vykurovací výkon pre úžľabia a kraje striech sa pohybuje okolo 200 W/m2.

U priemyselných objektov a iných rozsiahlych budovách slúžia často k odvodneniu striech medzistrešné žľaby. Tieto žľaby často mávajú väčšiu šírku. Preto je potrebné počítať s výkonom 200 W/m2 na plochu žľabu.


späť na: Vyhrievanie žľabov a zvodov