Spôsoby inštalácie

Veľkou výhodou použitia vykurovacieho kábla FTC 30 je jednoduchosť montáže.

Odkvapy a zvody

Pre bežné žľaby s rozvinutým plášťom cca 33 cm sa najčastejšie používa vykurovací kábel FTC 30 vedený v žľabe a následne do zvodu iba jedenkrát. Vykurovací kábel väčšinou začína napájaným koncom na strane žľabu bez zvodu. Kábel je možné pomocou súpravy FX / KIT / C pripojiť priamo do krabice (napr. FX / JB) alebo ho nastaviť napájacou šnúrou a tú ťahať k najbližšej pripojovacej krabici. Vykurovací kábel je potom vedený žľabom a ďalej zavesený pomocou nerezového držiaku FX / CRT do zvodu. V žľabe nie je väčšinou nutné vykurovací kábel zvlášť fixovať. Je možné ho občas prilepiť silikónovým tmelom. Na konci zvodu obvykle býva slepý koniec vykurovacieho kábla ukončený koncovkou, ktorá je súčasťou súpravy FX / KIT / C. Slepý koniec sa buď vtiahne do nezamŕzajúcej hĺbky kanalizácie alebo ukončí slučkou pri vyústení zvodu nad terén. Pri viacnásobných zvodoch alebo vetvenia žľabov je možné vykurovací kábel vetviť pomocou krabice FX / JB do celkovej dĺžky 100 m.

  

Úžľabie

Potrebný výkon pre vyhrievania úžľabí a širších žľabov sa pohybuje okolo 200 W/m2. Pri použití káblov FTC 30 alebo KYX tak vychádza rozostup káblov na cca 15 cm. Vykurovacie káble sa väčšinou pripevňujú pomocou plastových rozperiek. V prípade dvoch káblov je možné rozostup zaistiť pomocou rozperiek vyrobených z drôtu CY6.


  

Kraje striech

Väčšinou sa ohrieva pruh pod zachytávačmi snehu v šírke cca 50 cm s vykurovacím výkonom okolo 200 W/m2. Vykurovací kábel sa inštaluje podľa obrázku vo vlnovke alebo píle. Pripevnenie sa volí podľa typu strechy a strešnej krytiny. Je možné použiť lepenie silikónovým tmelom, plastových, drôtených alebo plechových príchytiek a samozrejme tieto metódy kombinovať tak, aby vykurovací kábel bol pevne prichytený na okraj strechy.


 


späť na: Vyhrievanie žľabov a zvodov