Vykirovacie káble

Pre rodinné a bytové domy, kde sú kladené veľké nároky na ohybnosť a flexibilnosť systému pri montáži odporúčame použiť vykurovací kábel FTC 30.

Medzi jeho nesporné výhody patrí:

  • kábel je možné pri montáži skracovať na mieste na ľubovoľnú dĺžku, pri zachovaní výkonu na meter dĺžky,
  • je napájaný iba z jednej strany, druhý koniec kábla je slepo zakončený,
  • jeho výkon je 30 W / m, preto sa vo väčšine prípadov vykurovací kábel inštaluje do žľabov a zvodov jedenkrát bez nutnosti vzájomného rozpierania,
  • kábel je vo zvodoch samonosný vďaka tomu, že obsahuje dva medené vodiče s dostatočným prierezom, a preto nepotrebuje vo zvodoch žiadne závesné retiazky alebo lanká,
  • vlastnosti v predchádzajúcich dvoch bodoch podstatne zjednodušujú montáž a zachovávajú prietokový profil žľabov a zvodov takmer nezmenený. Vykurovací systém tak nezachytáva nečistoty v odkvapoch a nezabraňuje vode v jej prirodzenom odtekaní.

FTC 30 - vykurovací kábel s konštantným výkonom

Napájacie vodiče sú izolované silikónovou gumou, odporový drôt je opláštený elastomérovou izoláciou. Vykurovací kábel je ďalej vybavený medeným opletením pre mechanickú ochranu a uzemnenie. Vonkajší plášť je tvorený termoplastovou izoláciou odolnou voči UV žiareniu. Kábel je rozdelený na vykurovacie úseky po 70 cm. Vykurovací výkon 30 W / m. Napájanie 230 V.

Pro průmyslové objekty a jiné rozsáhlé budovy, kde je nutné otápět rozsáhlé okapy a žlaby doporučujeme použít topný kabel KYX mezi jehož výhody patří:

  • kabel dosahuje délek až 300 m v jednom kuse,
  • výhodnější cena.

KYX - sériový vykurovací kábel

Sériový odporový vykurovací kábel je zložený z vykurovacieho elementu a je vybavený silikónovou izoláciou a medeným pocínovaným opletením a vonkajším XLPE plášťom odolným proti UV žiareniu. Charakteristickou vlastnosťou tohto kábla je daná dĺžka odporovej slučky a nutnosť napájať kábel z oboch koncov. Maximálny výkon 30 W / m. Napájanie 230V alebo 400 V.


späť na: Vyhrievanie žľabov a zvodov