Používané prvky

Pre dohrev TÚV bol vyvinutý špeciálny samoregulačný vykurovací kábel

FSH/TP - samoregulačný vykurovací kábel

Je špeciálne navrhnutý pre dohrev teplej úžitkovej vody, ktorý sa inštaluje na potrubie vedúce od zásobníku (boileru) teplej úžitkovej vody k miestu odberu.

Samoregulačný vykurovací kábel FSH/TP 30 je navrhnutý a vyrobený s teplotnou a výkonovou rezervou tak, aby bol schopný udržiavať teplotu vody v rozmedzí 45 až 70 ° C.

Vlastnosti: 

  • vykurovací kábel s medeným pocínovaným opletením, ktoré slúži ako mechanická ochrana a uzemnenie, a vonkajším termoplastovým plášťom (označenie / TP)
  • kábel s výkonom 15 W / m pri 10 ° C, teplotná rezerva
  • kábel s výkonom 30 W / m pri 10 ° C, výkonová rezerva (Legionella)
  • môže byť skracovaný na ľubovolnú dĺžku
  • nie je možné prehriatie vyhrievania kábla

FX/DC1P – regulátor výkonu

Efektívne využitie energie zaistí regulátor výkonu FX/DC1P. Regulátor výkonu sa používa na nastavenie výkonu vyhrievania kábla pre dohrev TÚV.

Regulátor výkonu FX/DC1P umožňuje prepínanie medzi nižším výkonom používaným pre normálne dohrievanie TÚV a plným výkonom vyhrievania kábla slúžiacim k likvidácii legionely. tzn., že pri normálnej funkcii je teplota udržovaná na nižšej hodnote 45, 50, 55 ° C - podľa požiadaviek prevádzky.

V kombinácii so spínacími hodinami je možné v nastavených časových okamihoch teplotu zvýšiť na 70 ° C (plný výkon), čím dochádza k likvidácii baktérií Legionella.

  FX/DC1P
Napájecí napětí 230 V AC ±10%
Krytí IP20
Montáž na DIN lištu
Rozměry 87 mm x 55 mm x 55 mm
Nastavení výkonu 0 až 100%
Regulace výkonu pulsně šířková modulace
Perioda spínání 30 s
Přímé vstupy pro trvalé vypnutí a nastavení 100% výkonu
Max. zátěž 20 A

Nastavenie regulátora pri použití kábla FSH / TP 30:

Nižšie uvedená prehľadová tabuľka tepelných strát pre jednotlivé dimenzie a izolácie potrubia s odpovedajúcim nastavením výkonu (v zátvorkách) pre predpísané teploty. Toto nastavenie je iba orientačné a je nutné ho doladiť pri každej aplikácie individuálne.

Zvislé rozvody (stúpačky)

Tepelné ztráty izolovaného potrubí [W/m]:
Stoupačky Teplota okolí: 15°C λ=0,042 W/mK
Tloušťka
izolace
[mm]
DN [mm]
Js ["]
Ext.D [mm]
15
1/2"
21
20
3/4"
27
25
1"
34
32
1 1/4"
42
40
1 1/2"
48
50
2"
60
65
2 1/2"
76
80
3"
89
  Žádaná teplota vody: 45°C
9   14,07 (70) 17,05 (85)            
13   10,81 (55) 12,91 (65) 15,33 (80) 18,07 (90)        
19   8,43 (45) 9,91 (50) 11,61 (60) 13,52 (70) 14,93 (75) 17,75 (90)    
32   6,23 (30) 7,17 (35) 8,23 (40) 9,41 (50) 10,28 (50) 12,00 (60) 14,25 (70) 16,07 (80)
  Žádaná teplota vody: 45°C
9   16,41 (90)              
13   12,61 (70) 15,06 (80)            
19   9,84 (55) 11,56 (65) 13,54 (75) 15,77 (85)        
32   7,27 (40) 8,36 (45) 9,60 (50) 10,97 (60) 11,99 (65) 14,00 (75) 16,63 (90)  
  Žádaná teplota vody: 55°C
9                  
13   14,41 (85)              
19   11,24 (65) 13,22 (80) 15,48 (90)          
32   8,30 (50) 9,56 (55) 10,97 (65) 12,54 (75) 13,70 (80) 15,99 (95)    

Vodorovné rozvody

Tepelné ztráty izolovaného potrubí [W/m]:
Vodorovné rozvody Teplota okolí: 5°C λ=0,042 W/mK
Tloušťka
izolace
[mm]
DN [mm]
Js ["]
Ext.D [mm]
15
1/2"
21
20
3/4"
27
25
1"
34
32
1 1/4"
42
40
1 1/2"
48
50
2"
60
65
2 1/2"
76
80
3"
89
  Žádaná teplota vody: 45°C
25   8,17 (40) 9,50 (50) 11,00 (55) 12,69 (65) 13,94 (70) 16,42 (80)    
30   7,37 (35) 8,51 (45) 9,79 (50) 11,22 (55) 12,27 (60) 14,36 (70) 17,10 (85)  
40   6,34 (30) 7,23 (35) 8,23 (40) 9,33 (45) 10,15 (50) 11,75 (60) 13,84 (70) 15,52 (80)
50   5,68 (30) 6,43 (35) 7,26 (35) 8,17 (40) 8,84 (45) 10,15 (50) 13,84 (70) 13,22 (65)
  Žádaná teplota vody: 50°C
25   9,19 (50) 10,68 (60) 12,38 (70) 14,28 (80) 15,69 (85)      
30   8,29 (45) 9,57 (50) 11,01 (60) 12,62 (70) 13,81 (75) 16,15 (90)    
40   7,13 (40) 8,13 (45) 9,25 (50) 10,50 (60) 11,42 (60) 13,21 (70) 15,57 (85)  
50   6,39 (35) 7,23 (40) 8,16 (45) 9,19 (50) 9,94 (55) 11,42 (60) 13,33 (75) 14,87 (80)
  Žádaná teplota vody: 55°C
25   10,21 (60) 11,87 (70) 13,75 (80)          
30   9,22 (55) 10,63 (65) 12,23 (75) 14,02 (85) 15,34 (90)      
40   7,92 (45) 9,03 (55) 10,28 (60) 11,67 (70) 12,68 (75) 14,68 (85)    
50   7,10 (40) 8,03 (50) 9,07 (55) 10,21 (60) 11,05 (65) 12,68 (75) 14,81 (90)  


späť na: Dohrievanie TUV