Výhody dohrevu TÚV

Hlavné výhody dohrevu TÚV pomocou vyhrievania potrubia v porovnaní s cirkulačným potrubím.

  • odpadá cirkulačné potrubie . izolácie a cirkulačné čerpadlo
  • žiadne tepelné straty v cirkulačnom potrubím., nie je potreba energie na pohon čerpadla
  • zníženie nárokov na priestor pre inštaláciu potrubného rozvodu
  • ľahká údržba - odpadá čerpadlo
  • systém je hydraulicky vyvážený, jednoduché projektovanie, žiadne výpočty tlakových strát
  • montáž vykurovacích káblov je ľahká, rýchla, a káble nevyžadujú údržbu
  • je možné zaistiť ochranu proti baktérii Legionella

Príklad inštalácie rozvodu


späť na: Dohrievanie TUV