Spôsoby inštalácie

Systém vyhrievania pomocou elektrických vykurovacích káblov môžeme inštalovať do všetkých typov povrchov. Takto ošetrená plocha vydrží po celú zimu bez poľadovice a je bezpečná pre pohyb osôb a vozidiel.

  

Veľkou komplikáciou v bezproblémovom užívaní sa Vám môže stať podcenenie prípravy a vlastnej inštalácie vykurovacieho systému. Preto zverte túto záležitosť odbornej firme a nechajte si poradiť, prípadne celý systém nainštalovať.

Spôsob inštalácie vykurovacích káblov sa mení s vyhrievanou plochou, najdôležitejšie pre voľbu spôsobu inštalácie je typ vyhrievanej plochy, respektíve jej zloženia. Najbežnejším typom je monolitická betónová doska vystužená oceľovou armatúrou (väčšinou KARI sieť). Väčšie a nepravidelné plochy sa rozdeľujú dilatačnými škárami na menšie diely - do 30 m2. Ideálne je využiť pre inštaláciu vykurovacieho kábla oceľové armovanie, ku ktorému sú vykurovacie káble fixované. Je nutné, aby vykurovací kábel bol uložený vo vrstve 3 cm až 6 cm pod povrchom, za predpokladu, že to nie je nižšie než v polovici hrúbky betónovej vrstvy. Príliš malé krytie vykurovacích káblov betónom môže mať za následok praskanie a odlupovanie betónu a naopak príliš hlboko uložené vykurovacie káble nebudú môcť spoľahlivo plniť svoju úlohu vzhľadom k veľkým stratám tepla do okolia. Ak sú vykurovacie káble uložené v nosnej konštrukcii plochy, spravidla sa táto betónuje naraz.


Instalace do betonu
Instalace do betonu

  • monolitická betónová doska (6 cm - 25 cm),
  • oceľová výstuž s vykurovacím káblom,
  • podložie či iný podklad.

V prípade, že finálna betónová vrstva je tenšia ako 6 cm (je len krycia), býva uložená na podkladovej vrstve. To znamená, že sa najprv na zhutnené štrkové podložie vytvorí podkladový betón. Na neho sa položí výstužná Kari sieť a k nej sa prichytia vykurovacie káble. Prípadne je možné vykurovacie káble prichytávať aj na fixačné pásky FX / FXT, kotvené do podkladovej vrstvy. Takto pripravené kúrenie sa opatrne zaleje druhou vrstvou betónu.


  

 

Ďalším typom vyhrievanej plochy je dláždená plocha. Ak je dlažba kladená do suchého podkladu ako je piesok alebo jemný štrk, jej minimálna hrúbka je 4 cm. Vykurovací kábel je nutné fixovať na nosný prvok (najčastejšie je to Kari sieť) aby bolo zabezpečené rovnomerné rozloženie výkonu v ploche. Alternatívne je možné použiť rohože do vonkajšieho prostredia.


Instalace do písku pod dlažbu
Instalace do písku pod dlažbu

  • zámková dlažba (6 cm / 8 cm),
  • ocelová armovací výztuž s topným kabelem (uprostřed podsypové vrstvy),
  • podloží či jiný podklad.

Pozn:
V prípade, že je dlažba kladená do vlhkého ale i suchého betónu je postup inštalácie zhodný ako u betónové plochy, len krycia vrstva betónu musí byť čo najtenšia, cca 1 cm.


  

 


Instalace do asfaltu
Instalace do asfaltu 


  


späť na: Vyhrievanie vonkajších plôch