Regulácia

Najväčších úspor elektrickej energie a správnej funkcie systému dosiahnete len pri používaní plne automatickej regulácie, zaistíte tým optimálne spínanie a prevádzku vykurovacích káblov len po dobu nevyhnutne nutnú.

Ručné ovládanie možné je, ale je neefektívne, nespoľahlivé, neekonomické.


Preventívny charakter vykurovacieho systému vyžaduje včasné a presné vyhodnotenie všetkých podmienok, ktoré ovplyvňujú vznik námrazy. Takouto schopnosťou disponuje EM 524 89 – Detektor snehu a ľadu od firmy EBERLE, ktorý vyhodnotí podmienky pre zopnutie na základe údajov z vlhkostných a teplotných senzorov inštalovaných vo vyhrievanej ploche aj mimo nej. Jedná sa o elektronický regulátor špeciálne navrhnutý pre vyhrievania vonkajších plôch a odkvapov. Môže byť vybavený tromi čidlami. Čidlo snehu a ľadu ESF 524 001 a čidlo teploty a vlhkosti TFF 524 002 sa umiestňujú vo vonkajšej ploche. Čidlo TFD 524 004 sníma teplotu vonkajšieho vzduchu a umiestňuje sa najlepšie v priestore nad vyhrievanou plochou na zatienené miesto tak, aby nebolo ovplyvňované žiadnymi tepelnými zdrojmi., Ak zaniknú podmienky tvorby námrazy, detektor vypne výhrevné káble. Vypnutie vykurovacích káblov je možné programovo oneskoriť.

 Čidlo snehu a ľadu ESF 524 001 Snímač teploty a vlhkosti TFF 524 002  Čidlo TFD 524 004


EM 524 90 – Detektor sněhu a ledu

Pri výskyte dvoch vonkajších plôch s požiadavkou na rôzny režim regulácie je možné použiť Dvojitý detektor EM 524 90.

EMSD 524 88Regulátor EM 524 89 môže byť doplnený prídavným prístrojom EMSD 524 88. Tento prístroj umožňuje prepínanie vykurovacích káblov hviezda / trojuholník. Vykurovacie káble musia byť navrhnuté pre napájacie napätie 400 V. Prepnutím na hviezdu je výsledný výkon tretinový. Tým je dosiahnutá plynulejšia a úspornejšia regulácie vykurovacieho výkonu. Ďalšou vlastnosťou prístroja EMSD je schopnosť monitorovať prúd vykurovacích káblov a to pomocou prúdových transformátorov.


späť na: Vyhrievanie vonkajších plôch