Niekoľko realizácií vyhrievania odkvapov a žľabov

Niekoľko realizácií vyhrievania odkvapov a žľabov

Čím ďalej tým viac majiteľov a správcov nehnuteľností si uvedomuje závažnosť problémov so zamŕzaním odkvapov a odtokových ciest zo striech. Klimatické výkyvy prinášajú veľké množstvá snehu aj do nižších polôh. Mnohé strechy a hlavne ich odkvapy si so snehom nedokážu poradiť.

Zvlášť pri nedostatočne izolovaných strechách dochádza k roztápaniu snehu a voda odtekajúca zo strechy sa hromadí v žľaboch, zvodoch a úžľabiach, kde zamŕza a vytvára problémy. Sprievodnými javmi bývajú:

  • cencúle ohrozujúce okoloidúcich,
  • devastácia žľabov a zvodov roztrhnutím alebo strhnutím,
  • postupné hromadenie ľadu na okrajoch striech a zatekanie vody pod krytinu a následne do vnútorných priestorov alebo fasád,
  • odstraňovanie nahromadeného ľadu je nebezpečné a finančne nákladné.

Následné opravy žľabov, zvodov, omietok, krytiny a následkov zranenia sú mnohokrát vyššie ako náklady na vyhrievanie.

Preto odporúčame vyhrievanie odkvapov pomocou elektrických vykurovacích káblov. Inštalujú sa predovšetkým tam, kde sa hromadí voda z topiaceho sa snehu, ako napr žľaby, zvody, úžľabia, vpuste, okraje striech.

Dovoľte nám, aby sme Vám ukázali niekoľko našich realizácií:

Úrad práce v České Lípě

Dlhotrvajúci vyššie spomínané problémy na budove úradu práce v Českej Lípe viedli k rozhodnutiu o inštalácii systému vyhrievania odvodnenia strechy. Na odkvapoch uličnej časti budovy sa tvorili cencúle a ohrozovali okoloidúce osoby. V dvornom trakte zamŕzali a praskali odkvapy a zvody a vzniknuté cencúle ohrozovali autá zaparkované na dvore objektu. Zamrznuté a popraskané odvodné cesty ohrozovali zatekaním novo vybudovanú nadstavbu budovy.

Firma REVOS tu v roku 2011 realizovala vyhrievanie krajov strechy, odkvapov a zvodov s využitím vykurovacieho kábla FLEXELECFTC 30 navrhnutého špeciálne do odkvapov. Samotný ohrev sa riadi dvojitým detektorom snehu EBERLE EM 524 90 snímajúcim odlišné podmienky na streche v uličnom a dvornom trakte. Vzhľadom k pomerne vysokému inštalovanému výkonu sme použili strážcu prúdového maxima a týmto strážcom odpájame vyhrievanie odkvapov v čase kulminácie spotreby v prospech dôležitejších elektrických spotrebičov - napr počítačov.

Masarykovo nádraží v Prahe

V rámci komplexnej rekonštrukcie vstupnej haly stanice sme inštalovali aj vyhrievanie odvodnenie strechy. Z fotografií je viditeľný charakter strechy s medzistrešnými žľabmi. Pri týchto žľaboch je predovšetkým dôležité postupne eliminovať množstvo snehu, inak hrozí zatekanie pod krytinu. Zvody z týchto žľaboch skryté a zaústené do historickej kanalizácie. Aj z toho dôvodu bolo veľmi výhodné použiť náš vykurovací kábel FTC 30 - robustného prevedenia. Tento kábel môže byť spustený do zvodov raz bez použitia pomocných nosných prvkov. Je tým značne uľahčená montáž a nehrozí nebezpečenstvo upchávania zvodov eventuálne strhnutie celej konštrukcie vyhrievania do zvodu.

Rozvodňa ČEZ vo Vrchlabí

Pri budovách technologického charakteru je veľmi dôležité zabrániť zatekaniu zrážkových vôd do budovy, obzvlášť dôležité je to u rozvodní. Rozvodné závody si to uvedomujú a postupne svoje prevádzkové budovy zabezpečujú proti škodám spôsobeným snehom a ľadom.

Na záver niekoľko údajov o spomínaných realizáciách:

  • ÚP Česká Lípa - 500 m FTC30, 15 kW, dvojitý detektor snehu EM52490
  • Masarykovo nádraží - 950 m FTC30 28,5 kW, detektor snehu EM52489
  • Rozvodňa Vrchlabí - 90 m FTC30, 2,7 kW, detektor snehu EM52490


späť na: Vykurovacie káble - referencie


Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.