River Park, Bratislava

River Park, Bratislava

River Park je nový multifunkčný komplex bratislavského nábrežia a zároveň najlepšia adresa v centre Bratislavy. Na jednej strane len pár krokov od hradu a historických uličiek Starého mesta. Z druhej strany si môžete vychutnať Dunaj a lužné lesy.

V priebehu rokov 2008-2010 sme sa podieľali na výstavbe najvýznamnejšej investičnej akcie spoločnosti J & T na Slovensku. Počnúc spoluprácou s projekčnými spoločnosťami cez realizáciu hmotných dodávok a montážnych prác, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby po odovzdanie diela a zabezpečenie záručných aj pozáručných servisných prác sme využili naše schopnosti a skúsenosti na zabezpečenie bezchybne prevedeného diela.

Vzhľadom k obrovskému rozsahu celého diela boli naše dodávky smerované rôznym subdodávateľom stavby, z ktorých najvýznamnejšej boli Metrostav-dodávka a montáž vyhrievanie vjazdových rámp do podzemných garáží a vyhrievanie potrubia v suterénoch a PPA-dodávka a montáž vyhrievanie odkvapových žľabov a zvodov a dodávka a montáž vyhrievanie heliportu a jemu priliehajúcich komunikácií.

Celkový inštalovaný výkon našich vykurovacích káblov na tejto stavbe dosiahol 330kW. K vyhrievaniu vonkajších plôch je použitý odporový vykurovací kábel KYCY v rozsahu cca 10000 m a inštalovanom výkone 250 kW. Tento kábel je inštalovaný v betónovej vrstve tvoriaci finálny povrch vjazdovej rampy aj heliportu. Pre ochranu potrubia, odkvapových žľabov a zvodov bol zvolený samoregulačný vykurovací kábel FSG / TP a je nainštalovaný v celkovej dĺžke cca 2700 m a výkonu 80 kW


späť na: Vykurovacie káble - referencie


Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.