Atmofixové konštrukcie – referencie

VČE Police nad Metují

Na základe výberového konania, vypísaného VČE, sme uskutočnili rekonštrukciu nosnej oceľovej konštrukcie transformovne 110/35 kV v Polici nad Metují. Zákazka sa uskutočnila v druhej polovici roka 2004. viac

ACTHERM, spol. s r.o. - odštepný závod Chomutov

Ide o spracovanie expertíznej správy pre odštepný závod Chomutov, ktorej účelom bolo postihnúť stav poškodenia nosnej oceľovej konštrukcie rozvodne 220 ​​kV. Pre výrobu týchto oceľových konštrukcií bolo použité nízkolegovanej ocele 15 217 známej pod obchodným názvom Atmofix. viac


späť na: Referencie


Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.