Služby elektrotechnických laboratórií

Zaisťujeme nasledujúce služby elektrotechnických laboratórií:

 • diagnostika izolačných systémov elektrických strojov točivých, t.j. hydroalternátory, turboalternátory a vn motory
 • diagnostika elektrických strojov netočivých (výkonové transformátory, prístrojové transformátory, priechodky atď.)
 • rozbory izolačných olejov (včetne skúšok tepelno-oxidačnej stálosti)
 • rozbory strojných olejov
 • stanovenie obsahu PCB látok v olejoch
 • plynovo-chromatografické analýzy plynov rozpustených v izolačnom oleji (extrakcia Toeplerovou vývevou a metódou HEADSPACE)
 • rozbory náplne SF6 (čistota, vlhkosť, plynovo-chromatografická analýza rozkladových produktov)
 • meranie izolačných parametrov vypínačov
 • skúšky pracovných a ochranných pomôcok
 • napäťové skúšky vn prístrojových transformátorov
 • revízie a posúdenie stavu elektrických zariadení vn a vvn
 • kalibrácia meradiel
 • elektrotechnická výroba pre elektroenergetiku, prístroje pre vybavenie rozvodní a elektrární
 • overovanie a kalibrácia odporových teplomerov, termoelektrických článkov, Šestinových článkov a normálových rezistorov
 • kusová a malosériová výroba v pridruženej mechanickej dielni.


späť na: Transformátory