Údržba oceľových konštrukcií, vedení a rozvodní VN a VVN

Realizujeme údržbu a opravy oceľových konštrukcií podľa želania  zákazníka, od náteru až po expertné  posúdenie a projektovú  dokumentáciu.

V rámci našej činnosti prevádzame expertné posúdenie stavu ocelových konštrukcií a vedení, včetne statických výpočtov a axonometrie na rozvodniach VN a VVN a ich následnú rekonštrukciu. Špecializujeme sa predovšetkým na údržbu atmofixových oceľových konštrukcií. Zaisťujeme tiež expertnú dokumentáciu a posudky pre zhodnotenie stavu rozvodní VN/VVN a oceľových konštrukcií a doporučíme následný postup.

Čo je to atmofix?
Ide o konštrukcie zhotovené z nízkolegovanej ocele známej pod obchodným označením Atmofix. Táto oceľ bola vyvinutá pre konštrukcie vystavené poveternosti a ťažko udržiavané pomocou náterov. Tento materiál, vzhľadom k svojmu chemickému zloženiu, najmä prítomnosti medi, mal zaručiť dostatočnú odolnosť proti atmosferickým vplyvom bez akejkoľvek ochrany konštrukcie. Vďaka tomu, že táto oceľ bola legovaná meďou, malo prísť s pomocou koróznych produktov k vytvoreniu kompaktnej vrstvy zabraňujúcej postupu korózie do hĺbky. Ako však ukazujú skúsenosti z prevádzky rozvodní, kde boli konštrukcie vyrobené z tohto materiálu, nádeje, vkladané do tohto materiálu, neboli naplnené.

Uskutočňujeme následné kompletné rekonštrukcie ocelových konštrukcií, podľa projektových dokumentácií. Jedná sa hlavne o sanáacie betonových pätiek konštrukcií, vystuženie samotnej oceľovej konštrukcie v zoslabených miestach a aplikácie  náterových hmôt.

Ocelová konstrukce Ocelová konstrukce Ocelová konstrukce


späť na: Služby pre energetiku

Kontakt

Služby pre energetiku

Transformátory, výkonové prepínače

Ing. Pavel Kubát, konateľ, pavel.kubat(at)revos.cz
(+420)  602 729 088

Ing. Libor Zoufalý ml., lzoufaly(at)revos.cz
(+420) 775 115 535

Sušenie nízkou frekvenciou

Michal Sláma, trafa(at)revos.cz
(+420) 725 878 688