Opravy a revízie výkonových transformátorov

Revízie, opravy a rekonštrukcie transformátorov VN a VVN s vytiahnutím aktívnej časti transformátora

     

Po zhodnotení celkového stavu transformátora našimi technikmi, prevádzame opravy a rekonštrukcie, buď na mieste priamo u zákazníka alebo po prevoze do revíznej veže. Prevádza sa komplexná skúška oleja (elektrická pevnosť, obsah vody, číslo kyslosti, medzipovrchové napätie, plynová chromatografia, atď.) a elektrické meranie transformátora (izolačný stav, ohmické odpory, vôľa vinutia, prevody transformátora, magnetizačné prúdy, atď.). Po otvorení transformátora sa skontroluje vinutie, stav horných a spodných stavieb, doklínovanie vinutia, dotiahnutie skrutkových spojov, magnetický obvod a regulácia. Po prípadnej oprave poškodených častí dochádza k celkovému pretesneniu všetkých súčastí transformátora (priechodiek, chladičov, plynového relé, konzervátorov s olejoznakom a prepínače). Na záver opravy či revízie dochádza k povrchovej úprave transformátora náterom.

Revízie, opravy a rekonštrukcie transformátorov VN a VVN bez vytiahnutia aktívnej časti transformátora

Pri revízii bez vytiahnutia aktívnej časti transformátora sa po skúškach oleja a merania transformátora prevedie opäť celkové pretesnenie všetkých súčastí transformátora, aby nedochádzalo k úniku oleja. Neoddeliteľnou súčasťou je čistenie transformátora a jeho povrchová úprava náterom.Revize distribučních transformátorů v transformátorových kobkách

Revízie distribučných transformátorov v transformátorových kobkách prevádzame priamo na mieste, čím zákazníkovi šetríme náklady spojené s prepravou a manipuláciou. Jedná sa o komplexné pretesnenie deliacej roviny a všetkých súčastí transformátora. Meriame izolačný stav vinutia a elektrickú pevnosť transformátorového oleja. Súčasťou prác je čistenie transformátora a jeho povrchová úprava náterom.


späť na: Transformátory