Ekologická likvidácia transformátorov všetkých druhov a výkonov

Prevádzame likvidáciu transformátorov za dodržania platných zákonov a s ohľadom na životné prostredie. Likvidáciu robíme priamo u zákazníka, alebo po prevoze transformátora na určenom mieste likvidácie.


späť na: Transformátory