Regenerácia transformátorových olejov

Regenerácia oleja je komplexná úprava oleja, ktorej cieľom je obnova všetkých vlastností a parametrov transformátorového oleja na úroveň kvality oleja nového. Je výhodná predovšetkým vtedy, keď už nie je možné olej upraviť iba filtračným zariadením. Mobilný regenerátor v sebe integruje proces vysušovania, filtrácie a odplynenie s procesom regenerácie a následnej inhibície prevádzkovo zostarnutého oleja. Súčasne sa prevádza kontinuálne čistenie vnútrajšku transformátora od zbytkov tepelne-oxidačného starnutia oleja a tým zabráneniu možnosti znehodnocovania olejovej náplne. Regeneračný proces je sprevádzaný veľmi nízkou produkciou odpadných látok (o ktoré sa postaráme), preto je táto technológia považovaná prakticky za bezodpadovú a vo väčšine prípadov nie je nutné olej doplňovať.

Pred vlastnou regeneráciou odoberieme vzorku oleja na laboratórne odskúšanie. Počas regenerácie je prevádzané prevádzkové meranie priebehu regenerácie (číslo kyslosti a obsah vody). Výsledky regenerácie sú dokumentované protokolmi skúšobne o meraní izolačného systému transformátora i oleja pred prevedením regenerácie a po jej uskutočnení. Takto zregenerovaný olej má vlastnosti oleja nového a vyhovuje prevádzkovým podmienkam vrát. záruk na tepelno oxidačnú stálosť oleja.

Okrem toho dochádza k vyčisteniu vinutia transformátora prúdiacim horúcim olejom od kalov a sedimentov, čo rozhodným spôsobom prispieva k bezporuchovej prevádzke stroja. Ďalším dôležitým faktom je, že sa jedná o činnosť, ktorá je ohľaduplná k životnému prostrediu. Nedochádza k zbytočnému vzniku nebezpečných odpadov a manipulácii s nimi.


späť na: Transformátory