Sušenie nízkou frekvenciou

V rámci údržby transformátorov realizujeme ich vysušenie pomocou nízkofrekvenčného ohrevu v súčinnosti s filtráciou alebo regeneráciou transformátorového oleja.

Využitie nízkofrekvenčných zdrojov pre vysúšanie pevných izolácií olejových transformátorov

Pri prevádzke olejových transformátorov v distribučnej sieti  elektrickej energie prichádza k nežiadúcemu javu,vlhnutie izolačného systému  transformátora  vplyvom vzdušnej vlhkosti a striedaniu teplôt transformátora. 

Vlhkosť(voda) v izolačnom systéme olejového transformátora je nepríjemná z dvoch  dôvodov:

  1. znižuje elektrickú pevnosť izolácií.
  2. je zdrojom kyslíku , ktorý oxiduje izolačný system a tým skracuje jeho životnosť.

Pevné izolácie sú významným rezervoárom vody.Princíp odstránenia vody z pevných izolácií, spočíva v ohreve pevných izolácií , s použitím špeciálneho nízkofrekvenčného zdroja

Mobilné zariadenie LFHE II ( low Freguency Heating) na  prívesnom vozíku za automobil.

Pri použití tohto zdroja  je teplo dodávané z vinutia transformátoru izoláciám, stavbám a  bariéram.Regeneračné zariadenie potom v súčinnosti s týmto zdrojom, udržuje vhodné teplotné spády a zbiera z oleja vlhkosť, vylúčenú z pevných izolácií. Izolačný systém zostáva pod olejom,  takže vo svojom  ,,prirodzenom”  prostredí.

 

 

Súčinnosť zariadenia LFHE II so stanicou pre regeneráciu transformátorových olejov.l

Táto metóda ohrevu a sušenia transformátorov  zefektívňuje a skracuje v súčastnosti používaný postup ohrevu  transformátora len pomocou obehu izolačného oleja a regenerácie oleja.Veľkou výhodou je , že môžeme vysúšať transformátor priamo na pozícii.Vysúšanie na pozícii znižuje náklady na demontáž,prepravu stroja a s tým spojené pre transformátor a jeho pevné izolácie nepríjemné otrasy pri preprave.Zároveň z ekologického hľadiska odpadá prečerpávanie,preprava a skladovanie trafooleja.

Podrobnejšie informácie v letáku Využití nízkofrekvenčních zdrojů pro vysoušení pevných izolací olejových transformátorů (PDF, 3,2 MB).


späť na: Služby pre energetiku

Kontakt

Sušenie nízkou frekvenciou

Michal Sláma, trafa(at)revos.cz
(+420) 725 878 688