Expertné posúdenie stavu transformátorov

Súčasťou posúdenia stavu transformátora sú všetky merania prevádzané na prianie zákazníka i bez následnej opravy či revízie transformátora s následným doporučením ďalšieho postupu a odborné konzultácie. O prevedenom meraní vydávame protokol.


späť na: Transformátory