Údržba porastov pod VN

Podľa  ustanovení energetického zákona č. 458/2000 Zb. a zákona č. 114/1992 Zb. o ochrane  prírody a krajiny se uskutočňuje na pozemkoch pod el. vedením orezanie a odstránenie porastov ohrozujícich  prevádzkovanie distribučnej sústavy el. energie.

Jednou z činností, ktorými sa společnosť  REVOS, s.r.o. zaoberá, je tiež  údržba pásiem pod vedením NN, VN a VVN, pri ktorej docháza k eliminácii  porastov  v presne vymedzených ochranných pásmach, avšak s maximálnym ohľadom na životné prostredie.


späť na: Služby pre energetiku

Kontakt

Služby pre energetiku

Transformátory, výkonové prepínače

Ing. Pavel Kubát, konateľ, pavel.kubat(at)revos.cz
(+420)  602 729 088

Ing. Libor Zoufalý ml., lzoufaly(at)revos.cz
(+420) 775 115 535

Sušenie nízkou frekvenciou

Michal Sláma, trafa(at)revos.cz
(+420) 725 878 688