Certifikáty

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

V roku 2004 bol do našej spoločnosti zavedený Systém managementu akosti podľa ČSN EN ISO 9001, ako ďalší bol zavedený Systém environmentálneho managmentu podľa ČSN EN ISO 14001 a v roku 2007 Integrovaný systém riadenia. Úspešne sme prešli certifikačnými adutmi podľa vyššie zmienených noriem a obdržali sme certifikáty Systému managmentu akosti, Systému environmentálneho managmentu a Systému managmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a celkove Integrovaného systému riadenia.

Certifikát ISO komplet

TIČR

Hlavnou náplňou činnosti našej spoločnosti je podnikanie v oblasti vyhradených elektrických zariadení.
Abychom tuto činnost mohli provádět,  jsme držiteli oprávnění ITI Praha (nyní TIČR) k:

 • montáži elektrických zariadení dodávateľským spôsobom
 • opravám a skúškam elektrických zariadení dodávateľským spôsobom
 • revíziám elektrických zariadení dodávateľským spôsobom

v rozsahu pre vyhradené elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia, v objektoch triedy A+B.

Oprávnění ITI Praha
Inspekční certifikát ITI Praha

Naši pracovníci sú pravidelne preskušovaní podľa vyhlášky č.50/1978 Zb. ČR v rozsahu ich kvalifikácií a sú držitelia osvedčení podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

ČBÚ

V oblasti pôsobenia  Českého banského úradu sme získali oprávnenie vydané OBÚ o odbornej spôsobilosti pre montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení.

Oprávnění OBÚ Brno

ČKAIT

V rozsahu našich špecializácií prevádzame tiež projektovanie elektrických zariadení. Vedúca projekcie je autorizovaným inžinierom ČKAIT v obore technika prostredia stavieb, špecializácia elektrotechnické zariadenia.

ČMI

V oblasti MaR prevádzame taktiež montáž určených meradiel a to meradiel pretečeného množstva vody a merače tepla a chladu na základe registrácie na Českom metrologickom inštitúte:

Osvědčení o registraci ČMI

Výškové práce

Vzhľadom k charakteru montážnych prác, ktoré prevádzame, sme nútený pracovať vo výškach s využitím horolezeckej techniky. Z tohto dôvodu každoročne väčšina našich montážnych pracovníkov absolvuje kurz výškových prác horolezeckou technikou:

Certifikát Project Outdoor

Naši pracovníci sú ďalej držitelia nasledujúcich certifikátov a osvedčení:

 • firmy SMS HUAMING pre montáž výkonových prepínačov
  Ing.Pavel Kubát, Stanislav Metál, Bohuslav Muron
 • firmy EBG Transformatoren pre údržbu a opravy transformátorov,
  Lubomír Trnavský, Ing. Libor Zoufalý, Milan Kubát
 • firmy Maschinenfabrik Reinhausen pre hlavního montéra-špecialistu,
  Lubomír Trnavský, Ing. Libor Zoufalý
 • firmy VA TECH ELIN Transformátoren k montáži tranformátorov,
  Lubomír Trnavský, Ing. Libor Zoufalý, Milan Kubát,
 • o absolvovaní Kurzu vzorkovania pre účely evidencie zariadení a látok s obsahem PCB
  Lubomír Trnavský


späť na: O spoločnosti

Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.