Pomáhame
motokros
motokros

Rok Subjekt
2010
 • Tanečná skupina TS SNEAKER Brno
 • Projekt Renaissance pre Nemocnicu Jesenice (v spolupráci s PF ART Brno)
 • Tennis Club Brno, spol. s r.o.
2009      
 • 2W Sport club
 • Projekt Renaissance pro invalidního Jakuba (v spolupráci s PF ART Brno)
 • Tennis Club Brno, spol. s r.o.
 • Motokrosový závodník Ladislav Benhart ml.
 • ZŠ námestie Svornosti Brno (PC pre odbornú učebňu fyziky a geografie)
 • Tanečná skupina TS SNEAKER Brno
 • Zbor dobrovolných hasičov Lazinov
2008
2007
 • Tennis Club Brno, spol. s r.o.
2006
 • Tennis Club Brno, spol. s r.o.
2003/2004
 • Brnenský bežecký pohár - Štefanský beh Syrovice
2003
 • Sponzorovanie sociálneho vozidla na prevoz zdravotne postihnutých
2003
 • Spolok dobrovoľných hasičov Lazinov - jednorázový príspevok na financovanie vedy a vzdelania, kultúry, školstva, požiarnej ochrany, na účely sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne, telovýchovné a športové
2002/2003
 • Brnenský bežecký pohár
2002
 • Jaroslav Čajka a cimbálová muzika Technik Ostrava
2001/2002
 • Brnenský bežecký pohár
2001
 • Obecní úřad Lazinov - příspěvek na financování vědy a vzdělání, kultury, školství, požární ochrany, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, tělovýchovné a sportovní.
2001
 • Brnenský bežecký pohár - Štefanský beh Syrovice
2000
 • Klub plaveckých športovcov KOMETA BRNO
1999
 • Obecný úrad Lazinov - príspevok na financovanie vedy a vzdelania, kultúry, školstva, požiarnej ochrany, na účely sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne, telovýchovné a športové
1999
 • Špeciálna škola pre zrakovo postihnutých - jednorázový príspevok na financovanie vzdelania žiakov špeciálnej školy pre zrakovo postihnutých, poprípade na účely sociálne, zdravotnícke a telovýchovné


späť na: O spoločnosti