MaR pre CZT

od začiatku 90. rokov sa naši pracovníci zúčastnili budovania systémov riadenia centrálneho zásobovania teplom (CZT) v mnohých mestách ČR.

Jedná sa predovšetkým o riadenie zdrojov tepla, systémov horúcovodných alebo parovodných rozvodov vrátane riadenia odovzdávacích staníc a ďalej teplovodných rozvodov do jednotlivých objektov spotreby tepla. Tu sa jedná o domové alebo aj bytové odovzdávacie stanice. Pre efektívnu činnosť teplárenských rozvodov je potrebné predovšetkým správny návrh hydraulického systému, ale predovšetkým hydraulické vyváženie a zodpovedajúce prevádzku systému. Tomu výrazne napomáha vhodne zvolený a navrhnutý systém riadenia. Aby bol schopný vykonávať tieto funkcie musí mať k dispozícii sortiment přímočinných a elektrických servoventily a systém schopný komunikačne zvládnuť všetky objekty CZT.

trend logo

Pre tento účel bol v Týne nad Vltavou už začiatkom 90. rokov zvolený riadiaci systém TREND v spolupráci s regulačnými armatúrami Danfoss a Iwka.


späť na: Meranie a regulácia


Kontakt

Tepelná technika

Vykurovacie káble

Juraj Kunetka, konateľ, kunetka(at)revossk.sk
(+421) 907 422 808 

Objednávky vykurovacích káblov

Juraj Kunetka, kunetka(at)revossk.sk
(+421) 907 422 808