MaR pre alternatívne zdroje energie

Ochrana životného prostredia nás núti hľadať šetrnejšie zdroje energie a v riadení budov sa tým zvyšujú požiadavky na správne a ekonomické využívanie nových alternatívnych zdrojov.

Tepelné čerpadlá, zdroje na spaľovanie biomasy, solárne systémy, zemné kolektory musia pracovať vo vzájomnej synergii s ostatnými zdrojmi a v optimálnych pracovných podmienkach, aby prinášali požadovaný ekologický a ekonomický efekt. Bohužiaľ nie vždy je možné použiť zaužívané schémy prevádzky a riadenia. Práve tu sa otvára nový priestor pre uplatnenie možností prinášajúce nové technológie ICT. Synergie rôznych obnoviteľných zdrojov tepla je viditeľná na výrobnej prevádzke firmy ROVYNA v Rojšíně.

Aplikace

Reference
Farma Čapí hnízdo

 

Dokumenty ke stažení


späť na: Meranie a regulácia


Kontakt

Tepelná technika

Vykurovacie káble

Juraj Kunetka, kunetka@revossk.sk
(+421) 907 422 808

Ing. Ivan Kúdela, kudela@revossk.sk
(+421) 910 344 311 

Objednávky vykurovacích káblov

Juraj Kunetka, kunetka@revossk.sk
(+421) 907 422 808