MaR pre budovy a areály

Riadenie budov prechádza v posledných rokoch dramatickými zmenami. Tieto zmeny sú na jednej strane dané požiadavkou na nízke prevádzkové náklady objektov, a to predovšetkým z pohľadu spotreby energií, a tiež prerastaním informačných a komunikačných technológií do bežného života.

Rozšírenie počítačových sietí a ich pripojenie na internet vo všetkých moderných budovách umožňuje napojenie systémov riadenia budov k týmto komunikačným prostriedkom. Pre vzájomnú spoluprácu jednotlivých technologických prostriedkov nie je nutné budovať oddelené komunikačné siete, ale stačí ich pripojiť k dátovej infraštruktúre budovy. Dáta riadiacich systémov potom môžu byť k dispozícii všade, ako v rámci budovy, tak aj prostredníctvom internetu po celom svete.

Preto je potrebné využívať a budovať otvorené systémy schopné spolupracovať s inými. Prostriedky riadiaceho systému B & R sú otvorené spolupráci. Vo väčšine prípadov využívajú komunikačný protokol Ethernet, sú voľne programovateľné a intuitívne a jednoducho ovládateľné. Využitím v mnohých budovách a výrobných areáloch sa ukázal technologický náskok tohto riadiaceho systému. Príkladom je riadenie dodávok tepla v rámci výrobného závodu spoločnosti Hanák Nábytok.

Aplikace

Reference
Farma Čapí hnízdo

Dokumenty ke stažení


späť na: Meranie a regulácia


Kontakt

Tepelná technika

Vykurovacie káble

Juraj Kunetka, konateľ, kunetka(at)revossk.sk
(+421) 907 422 808 

Objednávky vykurovacích káblov

Juraj Kunetka, kunetka(at)revossk.sk
(+421) 907 422 808