Třinecké železárny - slévárna

Třinecké železárny - slévárna

Generálne oprava troch výkonových prepínačov ČKD, TPZ 35 na transformátore ČKD 26 T 88/62 v.č.1.120 170 1,8 MVA.

Výkonový přepínač ČKD TPZ 35 před opravou   Revize výkonového přepínače ČKD TPZ 35   Regulace ČKD TPZ 35
Výkonový prepínač ČKD TPZ 35
pred opravou
  Revízia výkonového prepínača
ČKD TPZ 35
  Regulácia ČKD TPZ 35


späť na: Výkonové prepínače - referencie


Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.