Slovnaft Bratislava

Slovnaft Bratislava

Zákazka sa skladala z revízie výkonového prepínača a motorového pohonu ŠKODA OPZ 3 na transformátore ŠKODA 63 MVA s napätím 110/23/63 kV.

Odpojené odpory přepínače   Přepínač Škoda OPZ-3 63MVA
Odpojené odpory
prepínača
  prepínač Škoda
OPZ-3 63MVA


späť na: Výkonové prepínače - referencie


Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.