ČEPS Praha - Čebín

ČEPS Praha - Čebín

Išlo sa o revíziu výkonového prepínača, voliča a motorového pohonu SCV 110-41/123-W19 na transformátore Záporožtransfor. ZTR ATDCTN 250 MVA, 250 000/400/110 - 78Y rok výroby 1983..

Transformátor s přepínačem TRO Berín   Usazený přepínač v tlansformátoru po revizi   Odpojená regulace
Transformátor s prepínačom
TRO Berlín
  Osadený prepínač v transformátore
po revízii
  Odpojená regulácia


späť na: Výkonové prepínače - referencie


Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.